Inbreng Toeristische sector beleidskeuzen nieuwe staten van Limburg en het coalitieakkoord

Gastvrij Limburg.JPGmaandag 27 mei 2019

Het proces van de nieuwe coalitievorming binnen de provinciale staten naar een nieuw college van GS is volop in gang. Daarom wil de toeristische sector - Gastvrij Limburg Overleg - op hoofdlijnen haar ideëen en wensen inbrengen.
De inbreng heeft een positieve kant en een zorgkant.

Positief

Positief is dat wij de inzet van de provincie gedurende de afgelopen statenperiode voor de toeristische sector (ook wel de 'vrijetijdseconomie' genoemd) zeer gewaardeerd hebben. Onze oproep is om deze actielijn van de provincie in de komende Statenperiode vooral door te zetten. 

In de bijlage treft u een kennismakingsdocument aan van het samenwerkingsverband Gastvrij Limburg. Deze samenwerkende stakeholders uit de vrijetijdseconomie en zakelijke gastvrijheid geven in dit document op hoofdlijnen aan wat de komende jaren belangrijk is om samen met u aan te werken.

Onze zorg

Onze zorg kant gaat over de ontwikkelingen rond Maastricht Aachen Airport (MAA). Het heeft even geduurd, maar inmiddels zijn wij met anderen belanghebbenden in gesprek met de provincie. 1 mei jl. is het startoverleg geweest - georganiseerd door provincie - met het oog op "een brede communicatie met betrokken burgers, organisaties en instellingen. Dit als voorbereiding op de Milieueffectrapport - onderzoeken en de beoogde nieuwe aanvraag voor het Luchthavenbesluit, aldus de provincie. 

In de tweede bijlage bij deze mail treft u het standpunt van de vrijetijdssector aan over hoe wij denken over de ontwikkeling van MAA. Wij roepen de nieuwe Staten op nadrukkelijk rekenschap te nemen van het grote maatschappelijk en economisch belang van toerisme en recreatie in en voor Zuid-Limburg.  MAA wordt naar onze mening een serieuze bedreiging voor onze sector in het Zuid-Limburgse.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
1-Argumenten ander beleid MAA 28 02 2019 (5) - kopie - kopie.pdf81,8 kBapplication/pdfdownload
Kennismaking Gastvrij Limburg .pdf145,0 kBapplication/pdfdownload
Kopie email.docx13,7 kBapplication/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.documentdownload
MAA Staten van Limburg.pdf90,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Archief > 2019 > mei