Trends en verwachtingen voor de Nederlandse vakantiemarkt

Camping Molke opa en oma voorlezendinsdag 23 januari 2018 14:43

NBTC-NIPO Research verwacht dat Nederlanders dit jaar 2% meer vakanties zullen ondernemen. De binnenlandse vakantiemarkt zal met 1% licht stijgen. De trend van meerdere korte vakanties zet voort evenals de doe-it-yourself vakanties. Het mobiel boeken is in opmars, het social travelling groeit en het aandeel senioren op de Nederlandse vakantiemarkt groeit sterk. Meer trends en verwachtingen zijn te lezen in dit NRIT-verslag.

NBTC-NIPO Research presenteert elk jaar op de Vakantiebeurs de trends en verwachtingen voor de Nederlandse vakantiemarkt. Kees van der Most en Helena Klok presenteerden achtereenvolgens de context waarin de Nederlandse vakantiemarkt opereert, de vakanties van Nederlanders in 2017, de verwachtingen voor 2018 en belichtten tot slot zes trends. 

Een bewogen jaar

We hebben met z’n allen een bewogen jaar achter de rug met positieve en negatieve uitschieters. Zo hadden we te maken met terreur dat zich uitte in diverse aanslagen in Turkije, Groot-Brittannië, Duitsland en Egypte. Met natuurgeweld waar de orkaan Irma in het Caribisch gebied en de aardbeving in Italië het meest in het oog sprongen. Maar ook politiek was het een onrustig jaar met Trump in het Witte Huis, de politieke rel tussen Nederland en Turkije en de vluchtelingenproblematiek die bleef maar wel meer naar de achtergrond schoof. In de luchtvaart groeide de capaciteit sterk (in Nederland met 9% meer stoelen) maar moest Ryanair veel vluchten schrappen.

Met Nederland ging het prima, de economie groeide verder, de werkloosheid zakte naar het niveau van voor de crisis, huishoudens hadden meer te besteden en het vertrouwen van de consument stond op het hoogste niveau in bijna tien jaar.

Vakantiemarkt plust op veel fronten

Dat positieve sentiment vertaalde zich op de vakantiemarkt met de hoogste vakantieparticipatie ooit (82,0%). Ook de vakantiefrequentie ging omhoog, het gemiddeld aantal vakanties per vakantieganger steeg van 2,78 naar 2,82. Dat resulteerde in 36,7 miljoen vakanties van Nederlanders (+3%), waarvan 19,1 miljoen in het buitenland (+7%) en 17,6 miljoen in Nederland (0%). Nog nooit gingen zoveel Nederlanders naar het buitenland op vakantie. Al die groei leidde ook tot recordbestedingen. Alle Nederlanders samen gaven 16,8 miljard euro uit aan vakanties (+8%). Het grootste deel ten behoeve van buitenlandse vakanties (13,8 mld euro / +9%) en 3 miljard euro (+1%) voor binnenlandse vakanties.

Tabel 1 Kerncijfers vakanties van Nederlanders

2013

2014

2015

2016

2017

Vakantieparticipatie (%)

81,0

79,5

80,0

80,7

82,0

Vakantiefrequentie

2,79

2,80

2,77

2,78

2,82

Totaal vakanties (x mln)

35,6

35,1

35,1

35,5

37,7

Vakanties buitenland (x mln)

18,1

17,9

18,1

17,9

19,1

Vakanties binnenland (x mln)

17,5

17,2

17,0

17,6

17,6

Totaal vakantiebestedingen (x mld € )

15,5

15,4

15,9

15,7

16,8

Bestedingen buitenland (x mld € )

12,6

12,6

13,0

12,6

13,8

Bestedingen binnenland (x mld € )

2,9

2,8

3,0

3,0

3,0

Bron: NBTC-NIPO Research, ContinuVakantieOnderzoek

Binnenlandse vakanties

Opvallend is dat op de binnenlandse markt de korte vakanties (2-7 dagen) met 2% groeiden naar 13,3 miljoen vakanties maar de klad behoorlijk zat in de lange vakanties die met 7% afnamen naar 5,3 miljoen. Dat resulteerde in een stabilisatie van het totaal aantal binnenlandse vakanties. Het matige zomerweer heeft daar zeker een rol gespeeld want in drie van de vier kwartalen groeiden de binnenlandse vakanties (Q1: 5%, Q2: 3%, Q4: 2%) maar in het zo belangrijke derde kwartaal daalde het aantal vakanties met 5% naar 6,0 miljoen.

Kijken we op de binnenlandse vakantiemarkt naar de gebruikte accommodatietypen dan zien we een groei in de hotels (+2%) en vaste standplaatsen (+6%) maar een afname van vakanties in de bungalow (-2%) en op de camping (-3%).

Figuur 1: Top 10 binnenlandse vakantiebestemmingen, 2016-2017

Bron: NBTC-NIPO Research, ContinuVakantieOnderzoek

Grootste verrassing op de binnenlandse vakantiemarkt is wel de eerste plaats die toeristengebied Veluwe en Veluwerand op de Noordzeebadplaatsen wist te veroveren. Het aantal binnenlandse vakanties op de Veluwe en Veluwerand groeide met 2% naar 1,8 miljoen terwijl de Noordzeebadplaatsen 17% vakanties verloren en met 1,7 miljoen vakanties naar een vierde plaats zakten. Op plaats twee staan de Groningse, Friese en Drentse zandgronden die met 8% verlies ook een slecht jaar hadden en uitkwamen op 1,8 miljoen vakanties. Toeristengebied West- en Midden-Brabant groeide met 3% naar 1,7 miljoen vakanties. Opvallend is verder de sterke groei van Zuid-Limburg (+10%) en het verlies van het Deltagebied (-7%).

Buitenlandse vakanties

Buitenlandse vakanties van Nederlanders groeiden met 7% waarbij vooral de korte vakanties met 11 % sterk groeiden naar 7,1 miljoen. Het grootste segment op deze markt zijn lange vakanties van 8 of meer dagen, deze stegen met 5% naar 12,1 miljoen. Verdelen we deze markt geografisch dan groeide de intercontinentale markt het sterkst met 18% naar 1,8 miljoen vakanties. Ook het Middellandse Zee gebied deed het met een groei van 11% erg goed wat resulteerde in 5,8 miljoen vakanties. De grootste markt (overige Europese landen) groeide met 3% naar 11,5 miljoen vakanties.

Aan de top staat al jaren Duitsland met dit jaar 3,5 miljoen vakanties van Nederlanders (-2%). Dit land verloor dit jaar wel op nummer twee Frankrijk dat 7% extra vakanties wist te realiseren en uitkwam op 2,7 miljoen vakanties. Ook Spanje deed het prima en groeide met 9% naar 2,3 miljoen vakanties. Opvalland binnen de top 10 is de afname van het aantal vakanties van Nederlanders naar België (-4%), de sterke groei van Griekenland (+39%) en Portugal (+29%), het uit de top 10 verdwijnen van Turkije (-40%) waar de Verenigde Staten van profiteerde.

Figuur 2: Buitenlandse vakanties van Nederlanders naar bestemming, 2016-2017

Bron: NBTC-NIPO Research, ContinuVakantieOnderzoek

Verwachtingen voor 2018

NBTC-NIPO Research verwacht dat Nederlanders dit jaar 2% meer vakanties zullen ondernemen dan in 2017. De binnenlandse vakantiemarkt zal met 1% licht stijgen, de groei zit met 3% vooral in de buitenlandse markt.

Die groeiverwachting van de onderzoekers van het ContinuVakantieOnderzoek is gebaseerd op onderzoek onder ruim 17 duizend Nederlanders waarvan 75,0% zegt dit jaar één of meerdere keren op vakantie te gaan. Vorig jaar was dat met 74,7% iets lager. Het aantal Nederlanders dat zegt misschien op vakantie te gaan groeide van 12,9% naar 13,0%. Het aandeel stellige niet-vakantiegangers daalde van 12,4% naar 11,6%. Van de potentiele vakantiegangers is 18% van plan vaker, 63% even vaak en 10% minder vaak op vakantie te gaan. Tien procent weet het nog niet.

Figuur 3: Vakantie-intentie van de Nederlandse bevolking, 2014-2018

Bron: NBTC-NIPO Research

Vraagstelling: Bent u van plan om in de komende twaalf maanden één of meerdere vakanties te ondernemen?

7 Trends op de Nederlandse vakantiemarkt

De onderzoekers van NBTC-NIPO Research signaleerden ook een groot aantal relevante trends op de Nederlandse vakantiemarkt waarvan ze er 7 toelichtten.

Van één lange naar meerdere korte vakanties

Zo zien ze een kanteling van één lange vakantie naar meerdere korte vakanties per jaar. Dat is al een aantal jaar aan de gang en resulteert in een daling van het aandeel lange vakanties van 48% in 2008 naar 44% in 2017. In het binnenland signaleren we een opkomst van korte zogenaamde nanovakanties die vooral in hotels worden doorgebracht.

Meer doe-it-yourself vakanties

Pakketreizen komen onder druk te staan door de groeiende populariteit van het do-it-yourself reizen. In 2006 nog maar goed voor 1,6 miljoen vakanties maar nu worden al 3,8 miljoen vakanties door de ervaren Nederlandse vakantieganger helemaal zelf geregeld.

Mobiel boeken in opmars

Ook de opmars van mobiel internet bij het zoeken en boeken van een vakantie is niet meer te stuiten. Zo is 15% van alle vakanties met een mobiel device geboekt. Ook het deel van de vakanties dat wordt geboekt met een smartphone groeit sterk. In 2014 met 0,6% nog nauwelijks meetbaar maar in 2017 al goed voor 3% van de boekingen.

Stormachtige groei van social travelling

Ook social travelling waar wordt overnacht in een woning van een particulier maakt een stormachtige groei door. Tussen 2012 en 2017 zomaar een miljoen extra vakanties van Nederlanders waarmee dit fenomeen uitkomt op 2,6 miljoen vakanties.

Aandeel senioren op de vakantiemarkt groeit sterk

Het aandeel senioren op de Nederlandse vakantiemarkt groeit sterk. Van 26% in 2004 naar 32% in 2017. Omdat ze relatief veel uitgeven worden nu 35% van alle vakantiebestedingen gerealiseerd door 55-plussers die samen 11,8 miljoen vakanties genieten.

Vakanties steeds luxer

Vakanties worden ook steeds luxer wat zich uit in de sterke groei van het aantal hotelvakanties, de opkomst van glamping, cruises en bijzondere accommodaties. Deze sentimenten worden ook door harde cijfers ondersteund. Zo groeide tussen 2006 en 2017 het aandeel hotelvakanties van 27% naar 32%.

Sterke groei verre reizen

Laatste trend die vermeldenswaard is, is de groei van de verre reizen. In 2002 boekten Nederlanders nog maar 750.000 verre reizen, anno 2017 is dat gegroeid naar 1,8 miljoen. De welvaart en de behoefte om de wereld te ontdekken zijn daarbij belangrijke drivers. En de groei is nog niet uit die markt omdat de Nederlandse vakantieganger steeds ervarener wordt en de intercontinentale prijzen door bijvoorbeeld de komst van Norwegian op de route Nederland-VS sterk zullen dalen. Ook in reisprogramma's is veel aandacht voor verre bestemmingen dat wordt ingevuld door een groeiend aanbod vanuit de reismarkt.

Op het verre reizensegment is Noord-Amerika met 850 duizend vakanties van Nederlanders (aandeel 48%) veruit het grootst. Gevolgd door Azië met een aandeel van 25% (450 duizend vakanties), Afrika (16% – 250 duizend) en Zuid-Amerika (5% – 90.000). Opvallend in dit segment is de oververtegenwoordiging van 18 tot 34 jarigen (9 procentpunt meer verre reizen dan de gemiddelde Nederlander) en sociale klasse A (+9 procentpunt). Waar je zou denken dat ouderen meer verre reizen zouden ondernemen, wordt dat niet door de data ondersteund. 55 tot 64 jarigen boeken wel iets meer verre reizen (+2 procentpunt) dan de gemiddelde Nederlander maar bij 65 jaar of ouder juist minder.

Figuur 4: Aandeel verre reizen op totale vakantiemarkt naar leeftijd en sociale klasse

Met dank aan Ton Vermeulen, NRIT Media

Labels
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug

Nieuwsarchtief > 2018 > januari