Nanette Elfring gebiedsloods Oostelijke Vechtplassen

Nanette Elfring .jpg

Nanette Elfring, gebiedsloods Oostelijke Vechtplassen

maandag 09 juli 2018 12:31

Bij de het tot stand komen van het Gebiedsakkoord Oostelijke Vechtplassen heeft RECRON en haar ondernemers gepleit om te komen tot een zogenaamde gebiedsloods. De gebiedsloods adviseert recreatieondernemers bij het maken van plannen die bijdragen aan vernieuwingen in de recreatiesector. In de Oostelijke Vechtplassen is dit complex door verouderde bestemmingsplannen in combinatie met wettelijke regimes als de Kader Richtlijn Water en Natura2000. De gebiedsloods voor de Oostelijke Vechtplassen is Nanette Elfring.

Hulp bij complexe wet- en regelgeving

RECRON-regiomanager Arthur Helling: “Om ondernemers in die complexheid van wet- en regelgeving te helpen is de gebiedsloods het ‘oliemannetje’ met als taak om tot haalbare en uitvoerbare plannen te komen en deze door de ingewikkelde procedures te loodsen. Ondersteuning van de gebiedsloods moet er voor zorgen dat kansrijke plannen de eindstreep halen en dat de economische vitaliteit van de sector een flinke opwaardering krijgt.”

Doel

Doel is te komen tot een meer divers recreatief aanbod, dat waar mogelijk geïntegreerd wordt met de natuur. Het gaat om ondernemers op het gebied van verblijfs- en waterrecreatie, congresaccommodaties, dag-attracties, museaal erfgoed en buitenplaatsen. De gebiedsloods checkt de haalbaarheid van plannen en treedt op als intermediair tussen ondernemers en andere partijen.

Ondernemers, initiatiefnemers en exploitanten kunnen contact opnemen met Nanette Elfring via gebiedsloods_ovp@noord-holland.nl of 06-37 32 42 61.

Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Flevoland
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Utrecht
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug