Uitbesteden van werkzaamheden aan ZZP’ers

Belastingdienst-ZZP1maandag 09 juli 2018 16:34

Het kan u niet ontgaan zijn dat er de afgelopen jaren veel te doen is rond de positie van de ZZP’er. Met name de vraag of de arbeidsrelatie met deze persoon moet worden gezien als een relatie tussen werkgever en werknemer.
Dit is reden geweest om, inmiddels een aantal jaren geleden, nieuwe wetgeving hiervoor te realiseren. Een korte update.

Ook in de recreatiesector zijn ZZP’ers actief. Denk bijvoorbeeld aan onderhoud-, bouw- of verbouw activiteiten, groenvoorziening of personen die activiteiten verzorgen.

Modelovereenkomst

Na het verdwijnen van de VAR-verklaring geldt het systeem van de modelovereenkomsten welke beoordeeld zijn door de Belastingdienst (wet DBA). De komst van deze methode heeft veel stof doen opwaaien. Veel mensen denken dat de ZZP-wetgeving niet meer bestaat door alle commotie, maar dat is niet zo. Nog steeds zijn de modelovereenkomsten een manier om de afspraken met ZZP’ers te maken. Het is niet verplicht, maar het kan helpen aan duidelijkheid bij het maken van afspraken en het geeft vrijwarende werking voor heffingsgevolgen achteraf.

Op dit moment vindt, mede door die commotie, geen handhaving plaats op de DBA-wetgeving. Dit betekent effectief dat de Belastingdienst geen actieve controle verricht van de arbeidsrelaties met ZZP’ers. Uitstel van deze handhaving geldt tot 1 januari 2020. Wanneer u weet dat feitelijk sprake is van een werknemer, maar u kiest er gezamenlijk toch voor die via een ZZP-constructie vorm te geven, loopt u wel risico op handhaving en correcties.

Voorbeelden belang van goede afspraken

Om aan te geven wat het belang van een goede afspraak is om werk uit te besteden aan een ZZP’er het volgende twee voorbeelden:

  1. Een eigenaar van het recreatieterrein besteedt werk uit aan een aannemer/klusjesman. De wens voor beiden is om deze werkzaamheden buiten dienstbetrekking te laten gebeuren. De klusjesman is al jarenlang actief als zelfstandige. Hij heeft zelfs nog een VAR-verklaring uit 2014! De recreatieondernemer kiest van de site van de Belastingdienst een modelovereenkomst, en vult ontbrekende gegevens in en stemt de laatste zaken af met de klusjesman. Ze ondertekenen de modelovereenkomst en alles is goed voor elkaar. Er zullen zich geen risico’s voordoen, de overeenkomst biedt vrijwaring op belastingclaims omdat partijen zich conform de afspraken gedragen.

  2. Een andere eigenaar van een recreatieterrein heeft gedurende de zomermaanden een extra hulp nodig voor het groenonderhoud. Er is al een vaste groenmedewerker, maar er is te veel werk voor hem alleen. Via via kent hij iemand die deze taak wel op zich kan nemen. Er wordt een afspraak gemaakt dat deze hulp ook als ZZP’er wordt ingehuurd voor 20 uur per week. Indeling van de uren wordt in onderling overleg afgestemd. Aan het eind van de maand wordt gefactureerd en betaald. De afspraken worden niet op papier vastgelegd.

Deze laatste situatie zou kunnen leiden tot aanslagen voor opdrachtgever en de ZZP’er. Er staat niets op papier, de aard van de arbeid is gelijk aan die van een andere werknemer en toch wordt besloten om als ZZP’er de arbeid te verrichten.

Maak duidelijke afspraken met ZZP-ers

Denk dus goed na bij het werken met ZZP’ers. Maak duidelijke afspraken en gebruik de (model) overeenkomsten van de site van de Belastingdienst.

Deze blog is geschreven door Ronald Redegeld van Lentink De Jonge Belastingadviseurs

https://lentinkdejonge.com/
T 0341-438100

Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug