Voortgang Kustpact - Minister informeert kamer

Paardrijden op het strand Terschelling.jpgdinsdag 10 juli 2018 12:03

De minister van Binnenlandse Zaken, K.H. Ollongren, heeft 5 juli de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de voortgang van het Kustpact. In deze brief informeert zij, mede namens de minister van Infrastructuur en Waterstaat en de kustpactpartners, over de goede resultaten van de uitvoering van het Kustpact. Daarbij geeft zij een samenhangend en positief beeld dat de kwaliteiten en waarden van de kust goed worden beschermd en zorgvuldig worden ontwikkeld.

Ze bespreekt de uitvoering van de zoneringsafspraken per provincie. Op basis van de zoneringen van de provincies heeft het CRA (College van Rijksadviseurs) een advies uitgebracht 'Kwaliteit van de kust' met de ondertitel 'Naar een samenhangend beeld van de Nederlandse kust' (zie bijlage 1 bij de brief)

De afspraken uit het Kustpact zijn voortvarend in uitvoering genomen en er is een breed draagvlak ontstaan voor het ruimtelijk beieid voor de kust. In deze brief zijn daarom voor de korte termijn drie acties aangekondigd. Ten eerste zullen enkele provincies de zonering voor de kust uit hun kustvisies in hun provinciale verordening vastleggen. Ten tweede zal de minister het nationale belang van de kust opnemen en uitwerken in het beleidsvoornemen van de NOVI (Nationale Omgevingsvisie) die eind 2018 klaar zal zijn. Ten derde zal de minister in het voorjaar van 2019 de kamer informeren over de voorstellen voor de beleidslijn kust en het Barro. In het verlengde van die laatste actie zal zij voor de lange termijn, samen met de partners van het Kustpact, een gebiedsgerichte samenwerking voor de kust uitwerken. 

In de uitgebreide brief met bijlagen leest u alle details.

Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug

Reacties op 'Voortgang Kustpact - Minister informeert kamer'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.