Persbericht: Geluidshinder Airport Lelystad groter dan berekeningen MER

Lelystad-airport.jpgdonderdag 12 juli 2018 12:40

RECRON is van mening dat er geen plaats is voor Airport Lelystad. “Naast geluidsoverlast, milieuschade en toename van stikstof en fijnstof is het voor het recreëren en welzijn van de inwoners, toeristen en recreatiebedrijven een onverantwoorde zaak om Airport Lelystad open te laten gaan. We willen juist dat iedereen ongestoord, plezierig en veilig kan recreëren in Nederland en zeker in het grootste recreatiegebied van Nederland”, aldus Ivo Gelsing van RECRON. Met het aanbieden van het evaluatierapport van de regiegroep “Belevingsvlucht” aan minister Cora van Nieuwenhuizen, wijst de regiegroep op het feit dat de meetresultaten afwijken van die van de MER, hetgeen twijfels oproept over de juistheid van de MER.

Twijfels over juistheid meetresultaten MER en aantal vliegactiviteiten

De verschillen tussen de meetresultaten van de regiegroep en de opgestelde MER zijn 3dB (soms zelfs 8 dB). Dat roept bij de regiegroep twijfels op over de juistheid van de MER. Nader onderzoek is dus noodzakelijk, aldus Ivo Gelsing, namens RECRON zitting hebbende in de regiegroep. In de praktijk betekent dat met een 3 dB lager berekend geluidsniveau binnen dezelfde geluidsruimte twee maal zoveel vliegbewegingen kunnen plaatsvinden. Er wordt weliswaar gewerkt aan een herindeling van het luchtruim boven Nederland, maar RECRON verwacht dat een herindeling niet kan zonder het schrappen van bestaande vliegactiviteiten.

Het advies aan de minister luidt dan ook: heroverweeg de openstelling van Ariport Lelystad.

Zorgen over gezondheid 

Naast geluidsoverlast maakt RECRON zich met name ook zorgen over de gevolgen van toename van de stikstof CO2-emissie en fijnstof voor het welzijn van inwoners en toeristen. Nederland heeft zware Europese verplichtingen met het oog op de reductie van stikstof met name gericht op bedrijvigheid op de grond. De luchtvaart onttrekt zich aan deze verplichtingen en Airport Lelystad zal de omvang van de stikstof uitstoot boven midden en oost Nederland extra laten toenemen met alle gevolgen van dien. Niemand wil hier straks nog recreëren. Geen Airport Lelystad dus! 

Meer informatie

Ivo Gelsing, RECRON 
T 06 53 72 01 12

 

Aanbieding evaluatie van de regiegroep Belevingsvlucht vliegroutesLelystad Airport

Bekijk de documentairefilm: "Deskundigen aan het woord in documentairefilm over Lelystad"  - GNMF (augustus 218)

 

 

Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug