Rijk en regio bundelen krachten aanpak waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied

waterplanten overlast.JPGwoensdag 18 juli 2018 16:02

De afgelopen maanden hebben de Provincie Flevoland en N-Holland en private partijen waaronder RECRON en HISWA de krachten gebundeld en een regionaal aanbod waterplanten zuidelijk IJsselmeergebied (Markermeer, IJmeer en Randmeren) ingebracht bij het Rijk (ministerie I&W). Dit aanbod is inmiddels goed ontvangen bij het Rijk.

Werkgroep 'Waterplanten IJsselmeergebied'

Het ministerie heeft inmiddels aangegeven om na de zomer met een werkgroep ‘Waterplanten IJsselmeergebied’ van Rijk en regio aan de slag te gaan onder voorzitterschap van de provincie Noord-Holland. De werkgroep gaat de voorstellen uit het aanbod uitwerken om de recreatievaarroutes en vaargebieden in het Markermeer, IJmeer en de Randmeren te verdiepen. Ook wordt bekeken of het verdiepen kan worden gecombineerd met andere projecten.

Recreatiebetonning

Het Rijk gaat de komende 5 jaar bijdragen (€125.000) aan recreatiebetonning in het Markermeer en IJmeer. Deze recreatiebetonning zal naar verwachting volgend jaar worden aangebracht om de gemaaide recreatievaarroutes aan te geven waar ‘waterplantenvrij’ gevaren kan worden. Daarvoor worden de onderlinge afspraken vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. 

Succesvolle regioaanpak

De regioaanpak voor 2018 is succesvol en bestaat uit het grootschaliger maaien (verdriedubbeld naar 525 ha waterplanten) in het Markermeer en het IJmeer (vanuit de gemeenten Hoorn en Almere) en het uitbreiden van het maaien in de Randmeren naar ongeveer 600 ha. Er is voor 2018 en 2019 voor het maaien van 681 ha waterplanten in Markermeer en IJmeer een vergunning Wet Natuurbescherming afgegeven. In de media is de afgelopen tijd veel aandacht besteed aan het maaien van de waterplanten, zie https://www.nhnieuws.nl/media/57927/Zo-worden-waterplanten-gemaaid-in-het-Markermeer

Maak gebruik van de App en waterplantmelder

Recentelijk is op 6 juli op het waterrecreatiefestival in Weesp de app en website Waterplantmelder gelanceerd. 
De Waterplantmelder-app is gratis beschikbaar in de Apple App Store en de Google Play Store (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.app.p3769CJ) en in de Apple App Store.

Zie voor meer informatie ook de website: https://waterplantmelder.nl

Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Flevoland
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Utrecht
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug