Tips voor chemievrij onkruidbeheer

onkruidmaandag 23 juli 2018 13:39

De recreatiesector (campings, vakantieparken, groepsaccommodaties en jachthavens) hebben nog een uitzonderingspositie tot 2020, maar ook onze sector zal na komend seizoen over moeten schakelen naar chemievrij onkruidbeheer. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) gaat ook starten met controles op het verbod van gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw.

Sinds 1 november 2017 is een verbod op het professioneel gebruik van gewasbeschermingsmiddelen buiten de landbouw van kracht. Dit houdt in dat in de sectoren buiten de landbouw - zoals het openbaar groen professioneel geen gewasbeschermingsmiddelen meer gebruikt mogen worden.

Ga ervaring op doen met chemievrij beheer

Hoewel de recreatiesector voorlopig nog gebruik mag maken van chemische bestrijdingsmiddelen, blijkt uit ervaringen bij recreatiebedrijven dat de omslag naar een chemievrij beheer tijd en inspanning kost. Mocht u nog niet zijn begonnen met chemievrij beheer, dan heeft u na dit seizoen nog één jaar om ervaring op te doen. Vanaf 2020 moet u er klaar voor zijn en mag er ook in de recreatiesector niet meer met chemische onkruidbestrijdingsmiddelen worden gewerkt, behalve eventueel voor de bestrijding van enkele in de wet nader genoemde exoten op uw terrein.

Tips en ervaringen

In bijgaande rapportage van de interne stuurgroep leest u de ervaringen tot nu toe binnen de recreatiesector met chemievrij onkruidbeheer en vindt u tips waarmee u morgen aan de slag kunt.

De NVWA start nu al met inspecties

Mocht uw bedrijf worden benaderd, geef dan aan dat u nog tot 2020 onder de uitzonderingsbepaling valt. Een belangrijk deel van de inspecties zal overigens naar verwachting worden uitgevoerd bij hoveniers en groenaannemers. Tijdens deze inspecties wordt zowel fysiek als administratief gecontroleerd of de regelgeving nageleefd wordt. Inspecteurs kunnen een locatie van een opdrachtgever bezoeken en een monster nemen dat in het laboratorium wordt onderzocht op werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen. Een deel van de inspecties richt zich op de uitzonderingssituaties die zijn omschreven in hoofdstukken 8.2. t/m 8.5. van de regeling gewasbescherming.

Meer informatie?

Zie website: https://www.recron.nl/gewasbeschermingsmiddelen/gewasbeschermingsmiddelen

Arthur Helling, Projectleider Green Deal Recreatie Gewasbescherming
M:helling@recron.nl
T: (06) 53 77 89 77

Bijlage:(Tussen)rapportage Green Deal

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Tussenrapportage ervaringen chemievrij onkruidbeheer recreatiesector 25 juni 2018.pdf1,1 MBapplication/pdfdownload
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug