Gastvrij Nederland pleit voor een Nationaal Regisseur Toerisme

logo gastvrijnederlandmaandag 12 november 2018 14:08

Gastvrij Nederland brengt een aantal specifieke, voor de gastvrijheidssector, belangrijke punten onder de aandacht t.b.v. de begrotingsbehandeling van het ministerie van EZK d.d. 5 november 2018.

Het betreft geen nieuwe thema’s of punten, maar herhaling van de zaken die al eerder bij het verschijnen van de Miljoennota en bij de Toerismetop onder de aandacht zijn gebracht.

Belangrijke punten:

  • Gastvrij Nederland pleit voor een Nationaal Regisseur Toerisme. De Nationale Regisseur Toerisme moet alle betrokken partijen: bedrijven, bewoners, bezoekers, lokale en regionale/provinciale bestuurders, bij elkaar brengen, met elkaar in gesprek laten gaan en met elkaar laten samenwerken. De sector is de afgelopen jaren explosief gegroeid en het einde van de groei is nog niet in zicht. De groei van het (inter)nationale toerisme geeft - zeker buiten de Randstad - een belangrijke economische impuls; banen en voorzieningen als gevolg van (extra) bezoekers zijn daar meer dan welkom. Maar toerisme heeft ook een keerzijde. De druk van bezoekers op bepaalde hotspots, zoals het centrum van Amsterdam of Giethoorn, is hoog. De uitdaging voor de komende jaren is om de groei op een evenwichtige manier op te vangen. Onder meer een verantwoord spreidingsbeleid is daarvoor van groot belang. De sector kan dit echter niet alleen. Coördinatie op het terrein van economie, infrastructuur, ruimtelijke ordening tussen verschillende ministeries en met de regionale overheid is noodzakelijk, en dat ontbreekt nu.

  • Het kabinetsbeleid voor het komend jaar zoals dat in de Miljoenennota is gepresenteerd, bevat verschillende maatregelen die van belang zijn voor de sector. Gunstig is dat de winstbelasting en inkomstenbelasting worden verlaagd. Tegelijkertijd neemt het kabinet maatregelen die grote consequenties hebben voor de sector.
    Zo verhoogt dit kabinet per 1 januari 2019 het verlaagd btw-tarief van 6 naar 9%. Het verhogen van het lage btw-tarief leidt tot een prijsstijging van de dienst of het product. Dit leidt tot minder activiteiten buiten de deur. De gastvrijheidssector vormt dé ontmoetingsplek voor iedereen uit de samenleving en levert zo een belangrijke bijdrage aan collectieve veiligheid, welzijn, sociale verbinding, culturele waarden en samenhang. Ook zorgen recreatie en toerisme ervoor dat het voorzieningenniveau in minder bevolkte (buiten)gebieden op niveau blijft. Bovendien zal in de grensregio’s omzet door btw-verschillen weglekken naar België en Duitsland. Met de btw verhoging verslechtert de positie van Nederland vakantieland voor buitenlandse toeristen.
    In de Wet Arbeidsmarkt in balans stelt het kabinet voor om premiedifferentiatie in de WW in te voeren. Flex-arbeid wordt belast met een hogere ww-premie. Volgens Gastvrij Nederland gaat het kabinet voorbij aan het belang van flexibele arbeidsrelaties, zeker in een dynamische economie en een veranderende arbeidsmarkt. Daarbij is flexibele arbeid onlosmakelijk verbonden met een sector die mee moet bewegen met de wensen van de gast en de momenten waarop hij zijn beleving wil invullen.

Gastvrij Nederland verzoekt EKZ deze punten bij de behandeling van de begroting te betrekken. Gastvrij Nederland is uiteraard bereid om de gemaakte opmerkingen zo nodig nader toe te lichten. 

Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug

Nieuwsarchtief > 2018 > november