Rol voor provincie Zuid-Holland bij verbeteren verblijfsrecreatie

Huisje met zonnepanelendonderdag 15 november 2018 09:00

De provincie verkent hoe zij een grotere rol kan gaan spelen bij het verbeteren van verblijfsrecreatie in Zuid-Holland. Daarmee kunnen kansen die toerisme biedt voor de regionale economie verzilverd worden.

Gedeputeerde Staten stellen dit voor aan Provinciale Staten, naar aanleiding van een onderzoek naar verblijfsrecreatie. Uit het onderzoek blijkt dat verblijfstoerisme een sector met meerwaarde is: het genereert 1,9 miljard aan bestedingen en 20.000 banen in Zuid-Holland. De marktgroei zet door, maar vraag en aanbod in hotels, b&b’s en recreatiewoningen sluiten steeds minder op elkaar aan. De onderzoekers zien een verwevenheid met huisvesting, lage innovatiekracht van de sector en weinig regie op de toekomstbestendigheid van de sector.

Onderbouwen van nieuwe ontwikkelingen

Uit het onderzoek blijkt dat de provincie een belangrijke rol kan spelen bij het behouden en versterken van de kracht en meerwaarde van de sector. Inzet moet zich richten op goede ruimtelijke ordening en toeristisch-economische ontwikkeling. Concreet kan dat betekenen dat gemeenten behoefte aan nieuwe ontwikkelingen goed moeten onderbouwen en regionaal moeten afstemmen in een regionale visie voor verblijfsrecreatie. Ook kan gestimuleerd worden om meer natuur-inclusief te ontwikkelen, de verbinding met de omgeving te versterken.

Aan de slag met bestaande aanbod

Andere aanbeveling uit het onderzoek is dat de innovatiekracht van de bestaande sector versterkt moet worden zodat deze ook in de toekomst toeristisch-recreatief blijven. Dat kan onder meer door ondernemers te ondersteunen met kennis of verbreden van subsidieregelingen voor het mkb. Desondanks zullen er eenheden blijven bestaan met onvoldoende toeristisch-recreatief toekomstperspectief, door de ligging of doordat zij zeer verouderd zijn. Dan zou de provincie volgens de onderzoekers een ‘nee, tenzij’-beleid moeten voeren als het gaat om toekenning van nieuwe functies aan het park. Uiteraard passend binnen het provinciale beleid.

Vervolgproces

De onderzoeken, uitgevoerd door ZKA Leisure, zijn inclusief aanbevelingen en voorstel van Gedeputeerde Staten naar Provinciale Staten gestuurd. Eind 2018 zal het voorstel verder worden uitgewerkt met regionale partners. Daarover zal een volgend college een besluit nemen.

Bijlage:            Marktverkenning verblijfstoerisme provincie Zuid-Holland

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Marktverkenning Verblijfstoerisme provincie Zuid-Holland (1).pdf22,3 MBapplication/pdfdownload
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug

Nieuwsarchtief > 2018 > november