Belang vrijetijdseconomie niet meegewogen bij zandwinning IJsselmeergebied

IJsselmeer.PNGmaandag 26 november 2018 11:49

In de gemeente De Fryske Marren mag de gemeenteraad binnenkort beslissen of een zandwinbedrijf voor de komende 30 jaar zand mag winnen uit het IJsselmeer. Concreet gaat het om de aanleg van een fabriekseiland en een zandwingebied van 220 hectare. Op zich is het begrijpelijk dat er zand moet worden gewonnen voor de aanleg van onze wegen. De vraag is natuurlijk waar dit zand dan vandaan moet
komen en op welke schaal deze zandwinning moet plaatsvinden? Los van deze vragen
mist volgens RECRON en HISWA een integraal afwegingskader voor deze grootschalige zandwinfabriek waarbij toerisme volwaardig is meegewogen. De branches pleiten daarom voor een Omgevings Effect Rapportage.

Toerisme en watersport in en rondom het IJsselmeergebied is veruit de grootste economische factor met jaarlijks honderden miljoenen omzet. Deze sector zorgt voor werkgelegenheid en leefbaarheid in vele Friese kernen waaronder die in de gemeente Fryske Marren. De toeristen die hier komen willen van de kwaliteiten van het landschap genieten en helaas moeten we constateren dat deze steeds meer onder druk komen te staan door grootschalige industriële activiteiten in het  IJsselmeergebied. Denk daarbij aan de grote windmolenparken die in en aan de randen van het IJsselmeergebied verrijzen maar ook andere aspecten zoals laagvliegroutes voor een nieuw vliegveld bij Lelystad. Allemaal activiteiten die zwaar inbreuk doen op de openheid, de stilte en de weidsheid van dit prachtige natuur- en recreatiegebied.

Als vrijetijdsbranches maken wij ons ernstig zorgen. Immers deze ontwikkelingen zijn onomkeerbaar en er komen er steeds meer bij. De (rijks)overheid houdt geen rekening met cumulatieve effecten van bovengenoemde ontwikkelingen. Sterker nog, het zet de poort open voor meer.

In de Milieueffectrapportage van de zandwinning wordt opgemerkt dat eigenlijk alle effecten wel meevallen als je ze afzet tegen de grootte van het IJsselmeer. Uiteraard is dat zo. Op Nederlands niveau zijn de effecten nog kleiner en in Europees verband is het nihil. Ook over de criteria valt het nodige op te merken. De effecten op landbouw en zwemmen zijn nihil...De effecten daarentegen op recreatie worden weggewuifd, immers het IJsselmeer is zo groot. Ook wordt alleen gekeken naar het verlies van vaargebied terwijl de effecten op het toerisme veel groter zijn omdat vanaf de Friese kuststrook de weidsheid, stilte en duisternis wordt verstoord.

De conclusie van HISWA en RECRON is dan ook dat een Milieu Effect Rapportage zou moeten worden omgebogen in een Omgevings Effect Rapportage waar meerdere belangen, waaronder die van toerisme, worden meegewogen. Zo kan een nieuw initiatief op aard en schaal veel beter worden afgewogen. Kortom gemeenteraad neem extra tijd om een integrale afweging te maken wetende dat dit nu niet is gedaan en hou rekening met alle toeristische bedrijven in uw gemeente. Laat u tot slot niet verleiden tot een jaarlijkse afkoopsom omdat dit neigt naar een vorm van omkoping die los moet staan van objectief gemeentelijk ruimtelijk ordeningsbeleid.

Radio-interview

Luister ook het radio-interview met Petra Ellens, RECRON Regiomanager Frylan bij Omrop Fryslan:
https://www.omropfryslan.nl/utstjoering/no-yn-fryslan-fan-24-novimber-2018-0800 (het interview begint om 5.22)

Nagekomen berichten

Overheidsbeleid IJsselmeer wassen neus

Meer informatie 

Drs. Petra Ellens, regiomanager RECRON Groningen, Friesland, Drenthe, tel: 06-53328501
Drs. Jan Ybema, regiomanager HISWA Noord, tel: 06-53836455

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Brief Raadsleden HISWA en RECRON industriele zandwinning finaal.pdf449,9 kBapplication/pdfdownload
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug

Nieuwsarchtief > 2018 > november