Uw hulp gevraagd bij onderzoek stijging belastingen en heffingen

geldwoensdag 01 mei 2019 11:59

Zoals wellicht bekend doet RECRON momenteel onderzoek naar de stijging van lokale, regionale en landelijke belastingen en heffingen. Dat onderzoek wordt voor ons uitgevoerd door ZKA. Het doel van het onderzoek is om zichtbaar te maken dat een (steeds groter wordend) deel van de omzet moet worden besteed aan belastingen en heffingen; dat deze post daarmee een van de grootste kostenposten vormt van een recreatiebedrijf; en dat deze post jaarlijks fors (misschien zelfs bovenmatig) stijgt. Voor onze lobby is dit een erg belangrijk onderzoek: het onderzoek moet onze standpunten en argumenten op dit onderwerp ondersteunen en versterken.

Uw hulp bij het onderzoek is dus hard nodig en wij vragen u daarom een deel van uw kostbare tijd te besteden aan het meedoen aan het onderzoek en het beantwoorden van de onderzoeksvragen. Het onderzoek zal ongeveer 20-30 minuten in beslag nemen.
Om goed mee te kunnen doen, moet u wel kunnen beschikken over uw gedetailleerde jaarcijfers over 2017 en 2018 en zo mogelijk ook die van 2019. De vragen gaan namelijk onder meer over de hoogte van betaalde belastingen, of over de hoogte van de WOZ-waarde van uw bedrijf. Het beste is om de cijfers van de betreffende boekjaren bij de hand te hebben.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZKA.
ZKA zal u dan ook op korte termijn benaderen om mee te doen met een 'link' naar de vragenlijst van het onderzoek. De antwoorden op de vragen zullen uiteraard anoniem worden verwerkt en alleen worden gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Uw antwoorden zijn niet herleidbaar naar u of uw bedrijf. 

U heeft het rond de meivakantie ongetwijfeld erg druk; desalniettemin vragen wij u om tijd vrij te maken voor dit belangrijke onderzoek.

En ook bij dit onderzoek geldt: hoe meer respondenten, hoe meer waarde er aan de resultaten van het onderzoek kan worden toegekend.

Voor inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met: r.haagen@zka.nl

Wij bedanken u alvvast voor de genomen moeite.

Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

« Terug

Nieuwsarchtief > 2019 > mei