RECRON voelt zich gehoord: nieuw uitstel zwemwaterwet

Zwembad de kupemaandag 31 augustus 2015 11:38

De afgelopen periode heeft RECRON invloed uitgeoefend op de nieuwe zwemwaterwet en bent u steeds bijgepraat over de laatste stand van zaken. Over actualisering van de nieuwe set parameters waarop moet worden gemeten vanuit het belang van de volksgezondheid is min of meer consensus bereikt. Daarentegen heeft RECRON doorlopend grote zorgen geuit over de kostenverhogingen die met de watermetingen zijn gemoeid voor zwembadexploitanten. Nieuw zijn ook de aanvullende periodieke luchtmetingen, relatief dure metingen, waarvan RECRON de toegevoegde waarde totaal niet ziet.

Ondanks dat een aantal maatregelen (zoals een verplichte kleurproef) de afgelopen tijd uit de concept-wet zijn verdwenen, heeft RECRON steeds aangegeven dat de kosten te laag en de opbrengsten te rooskleurig zijn ingeschat.

Vlak voor de zomer hebben wij u geïnformeerd dat in het ‘voorportaal’ van de Ministerraad juist ook over de kosten en de baten twijfels zijn gerezen, met opschorting van de besluitvorming over het wijzigingsbesluit Bhvbz tot gevolg.

In Den Haag is recent meer duidelijk geworden. Het ziet er nu naar uit dat het ministerie definitief niet door gaat  met het wijzigingsbesluit Bhvbz. Men wil de geactualiseerde voorschriften voor badinrichtingen opnemen in een Aanpassingsbesluit van het Besluit Activiteiten Leefomgeving (BAL), een Algemene Maatregel van Bestuur (AmvB) op grond van de Omgevingswet.

Concreet betekent dit dat in het BAL een hoofdstuk over badinrichtingen komt, zonder dat de artikelen ingevuld zijn. In het Aanpassingsbesluit komen dan de artikelen te staan. Het BAL en het Aanpassingsbesluit doorlopen een afzonderlijk traject, maar uiteindelijk treden beide besluiten tegelijk in werking; volgens de nieuwe planning in 2018.

Concreet betekent dit dat het Aanpassingsbesluit (met de voorschriften voor badinrichtingen) medio 2016 de officiële procedure in gaat met nieuwe mogelijkheden om invloed uit te oefenen.

De komende tijd wil RECRON benutten om in overleg met partijen en het ministerie te bezien hoe de kosten die het besluit met zich meebrengt kunnen worden verkleind en de baten kunnen worden verhoogd. Het ministerie heeft aangegeven dat er ook een onderzoek komt met als doel om de baten van de regelgeving te kwantificeren en de kostenberekeningen uit het Sira-rapport te actualiseren.

Meer informatie
Arthur Helling

« Terug

Reacties op 'RECRON voelt zich gehoord: nieuw uitstel zwemwaterwet'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Nieuwsarchief van RECRON > 2015 > augustus