Leidraad voor recreatiebedrijven m.b.t. de AVG

AVG.PNGwoensdag 24 januari 2018 13:04

Op 25 mei 2018 treedt in de EU de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Daarmee wordt tegelijk de Nederlandse Wet Bescherming Persoonsgegevens buiten werking gesteld. De AVG werkt rechtstreeks door in de Nederlandse rechtspraktijk en daarmee ook in de recreatiesector; nadere regelgeving op nationaal niveau is dus niet nodig. De AVG brengt voor alle bedrijven die werken met persoonsgegevens (of bedrijfsgegevens die herleidbaar zijn naar persoonsgegevens) verplichtingen met zich mee. Zo ook voor recreatiebedrijven. RECRON heeft een document opgesteld waarin de relevante verplichtingen staan vermeld.

Dit document bevat de voor recreatiebedrijven relevante verplichtingen en geeft daarmee ook weer hoe recreatiebedrijven de bescherming van persoonsgegevens nader kunnen regelen en beleggen in de eigen organisatie, en wat er dient te gebeuren om te voldoen aan deze Europese wetgeving.

Geadviseerd wordt een volledig AVG-dossier aan te leggen (fysiek en/of digitaal), waarin alle zaken die van belang zijn in het kader van de gegevensverzameling en gegevensbescherming worden opgenomen en gedocumenteerd. Daarmee kan in voorkomende gevallen worden aangetoond dat wordt voldaan aan de verplichtingen die voort vloeien uit de AVG en kunnen hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens worden voorkomen.

Download het document: De recreatiesector en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Leidraad voor recreatiebedrijven mbt de Algemene Verordening Gegevensbescherming jan 2018.pdf776.9 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Nieuwsarchief van RECRON > 2018 > januari