Twee jaar loondoorbetaling bij ziekte: een klein stapje vooruit

woensdag 02 januari 2019 10:24

In Nederland kennen we de verplichting om een zieke werknemer maximaal 2 jaar loon door te betalen en daarnaast te voldoen aan reïntegratieverplichtingen. Vooral voor kleine(re) ondernemers is dit risicovol en een forse belasting. Het is één van de oorzaken dat werknemers niet snel meer een dienstverband voor onbepaalde tijd krijgen. Het kabinet heeft nu een aantal maatregelen voorgesteld.

Er komt een MKB Ontzorgverzekering

Dit is een resultaat van afspraken tussen MKB Nederland en het Verbond van Verzekeraars. Het financiële risico wordt afgedekt en zogenaamde reïntegratie professionals nemen de regie over van de werkgever. Het is nog niet duidelijk hoe dit laatste zich verhoudt tot de inzet van een arbodienst. Wel is bekend dat wanneer de werkgever de adviezen van de professional overneemt, er geen risico meer op een loonsanctie bestaat (d.w.z. na twee jaar verplicht zijn om nog langer loon door te betalen, omdat niet aan de reïntegratieverplichtingen is voldaan). Ook over de hoogte van de premie is nog niets bekend. De MKB Ontzorgverzekering wordt aangeboden per 1 januari 2020.

Verder zal het medisch advies van de bedrijfsarts leidend worden voor de uiteindelijke beoordeling van de arbeidsongeschiktheid. Nu is dat nog het UWV. En er komt een financiële tegemoetkoming in de vorm van een korting op de Aof-premie (t.b.v. het arbeidsongeschiktheidsfonds). 
De maatregelen kunnen gekenschetst worden als een (zeer) klein stapje vooruit: feit blijft dat er een verplichting blijft bestaan op 2 jaar loon doorbetalen bij ziekte. Daar veranderen deze maatregelen helaas niets aan.

Meer informatie

Martin Merks 
merks@recron.nl 
0622415120

« Terug

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > januari