Start participatieprocedure ondergrondse wisselstroomkabel Beverwijk

wisselstroomkabel beverwijk.JPGwoensdag 27 februari 2019 14:11

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en TenneT zijn voornemens een extra ondergrondse hoogspanningsverbinding te realiseren van een nieuw windpark op de Noordzee naar een nieuw transformatorstation in de gemeente Beverwijk. Wilt u bijdragen aan de uitwerking van de plannen? Dat kan.

De Verkenning aanlanding netten op zee 2030 is in 2018 afgerond met een bestuurlijk overleg van de minister van EZK met de kustprovincies op 5 december. Op basis van dit overleg heeft de minister van EZK de keuze gemaakt voor het starten van een nadere verkenning naar de volgende mogelijkheden voor het aan land brengen van windenergie:

  1. Het windenergiegebied Hollandse Kust (west) kan verbonden worden met het landelijk hoogspanningsnetwerk in Beverwijk d.m.v. een ondergrondse wisselstroomkabel.
  2. Het windenergiegebied Ten noorden van de Waddeneilanden kan verbonden worden met het landelijk hoogspanningsnetwerk in Eemshaven, Vierverlaten of Burgum d.m.v. een ondergrondse wisselstroomkabel.
  3. Het windenergiegebied IJmuiden Ver kan verbonden worden met het landelijk hoogspanningsnetwerk d.m.v. een ondergrondse gelijkstroomkabel naar Borssele, Rilland of Geertruidenberg.
  4. Een tweede verbinding vanuit het windenergiegebied IJmuiden Ver kan worden gelegd d.m.v. een ondergrondse gelijkstroomkabel naar Maasvlakte of Simonshaven.

De nadere verkenning in 2019 wordt opgezet in de geest van de nieuwe Omgevingswet. Dit betekent dat er voorafgaand aan de besluitvorming (en als vervolg op de verkenning uit 2018) in overleg met de omgeving gezocht wordt naar de beste (tracé) alternatieven. Als eerste zal het project Net op zee Hollandse Kust (west, Beta) worden opgestart. De kennisgeving voor de start van dit project is als bijlage bijgevoegd.

 

 

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
RvO_920022-50939_zs264x390.pdf426,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > februari