Onderzoek ZKA stijging lokale lasten

geld.jpgmaandag 29 april 2019 15:06

Zoals wellicht bekend doet RECRON momenteel onderzoek naar de stijging van lokale, regionale en landelijke belastingen en heffingen. Dat onderzoek wordt voor ons uitgevoerd door ZKA. Het doel van het onderzoek is om zichtbaar te maken dat een (steeds groter wordend) deel van de omzet moet worden besteed aan belastingen en heffingen; dat deze post daarmee een van de grootste kostenposten vormt van een recreatiebedrijf; en dat deze post jaarlijks fors (misschien zelfs bovenmatig) stijgt. Voor onze lobby is dit een erg belangrijk onderzoek: het onderzoek moet onze standpunten en argumenten op dit onderwerp ondersteunen en versterken.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door ZKA en ZKA zal sommigen van de leden dan ook op korte termijn benaderen om mee te doen met een 'link' naar de vragenlijst van het onderzoek. De antwoorden op de vragen zullen uiteraard anoniem worden verwerkt en alleen worden gebruikt ten behoeve van het onderzoek. Uw antwoorden zijn niet herleidbaar naar u of uw bedrijf. 

Voor inhoudelijke vragen, kunt u contact opnemen met: r.haagen@zka.nl

« Terug