RECRON Zeeland vraagt aandacht in coalitieakkoord Provincie

Camping-zonneweelde-headerwoensdag 01 mei 2019 11:44

Het bestuur van RECRON Zeeland roept de onderhandelaars op om in het coalitieakkoord ook aandacht te besteden aan de voor Zeeland zó belangrijke vrijetijdssector. RECRON gaat in de loop van 2019 fuseren met Hiswa vereniging. Hiermee zijn er zo’n 250 recreatiebedrijven in Zeeland verenigd; zij vertegenwoordigen ongeveer 85% van de recreatie-omzet.

Graag wil RECRON Zeeland de onderstaande punten onder de aandacht brengen:

  1. Goede recreatieve infrastructuur nog verder verbeteren
  2. Stimuleer de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve ondernemingen
  3. De Provincie heeft een belangrijke regierol op meerdere terreinen
  4. Toeristisch ondernemend Zeeland een sterke en actieve organisatie 
  5. Wees zuinig op het imago van Zeeland en laat het groeien
  6. Borg balans tussen economie en ecologie

Lees hier de brief van RECRON Zeeland aan de Provincie Zeeland

« Terug