Wat is de waarde van uw golfbaan of uw bedrijf?

Golfbaan_De_Achterste_Hoef-533x275-crop-fff.jpgmaandag 26 oktober 2015

Het aantal golfbanen in Nederland bedraagt ruim 200 en is nog groeiende. Nieuwe banen en uitbreiding van bestaande banen geven een indruk van groei. Of dit juist is, is maar de vraag. Tot 2013 heeft de golfsport een groei van het aantal golfers in Nederland gekend. Voor het eerst in jaren stagneert de groei van het aantal golfers in Nederland echter. Toch is Golf nog steeds de derde sport en positioneert zich na Voetbal (1) tussen Tennis (2) en Hockey (4) op een derde plaats wat betreft aantal leden.

Het beleid is er de laatste jaren op gericht de golfsport voor meer mensen toegankelijk te maken. Meer vrije golfers maken het voor de gevestigde banen ook meer een uitdaging om golfers aan zich te binden en door de grote groei van golfbanen tot enkele jaren terug (30% in de periode 2008-2013) is de golfer meer in staat om te wisselen van club. De omzet in Golf staat voor veel banen onder druk omdat het moeilijk is om golfers te binden en het traditionele businessmodel van leden niet voor alle banen meer werkt. Ontwikkelingen als de Nederlandse Golf sociëteit en Hospitality chains maken dat de marges de komende jaren mogelijk nog kleiner worden en kostenbeheersing van essentieel belang wordt.

Golfbanen vormen een onderdeel van ons werkterrein als het gaat om taxaties. Nagenoeg geen referentietransacties van golfbanen zijn bekend of analyseerbaar en er is evenmin sprake van aanbod van golfbanen. De waarde van Exploitatie- en grondgebonden onroerend goed waaronder ook golfbanen laat zich naar mening van de taxateurs vergelijken met ‘andere’ dag- en verblijfsrecreatieve grondgebonden exploitaties. De waardering vindt plaats op basis van inkomstenbenadering. Daar waar bij kampeer- en bungalowbedrijven de investeringen een terugkomende liquiditeits- en kapitaalbehoefte vormen (vervangingsinvesteringen) zijn dit bij golfbanen overwegend kosten van onderhoud  van de baan (grond) die uit de kasstromen moeten kunnen worden voldaan. Dit is volgens de taxateurs reden om bij golfbanen meer dan bij recreatiebedrijven ook de residuele grondwaarde in ogenschouw te nemen. De hoge grondcomponent vormt zodoende een minimale basis van waarde afgezet tegen de huidige exploitatie. 

Meer informatie
Van de Loosdrecht Recreatiebedrijfsmakelaars

« Terug