Meebeslissen bij het Pensioenfonds Recreatie: iets voor u?

vacature gezocht baan job

Het Pensioenfonds Recreatie bestaat ruim 20 jaar. Door RECRON-leden wordt het ook wel het RECRON pensioenfonds genoemd. Niet voor niets: RECRON heeft 3 vertegenwoordigers in het bestuur van het fonds en ook zijn er twee werkgeversvertegenwoordigers in het verantwoordingsorgaan. In dit orgaan legt het bestuur van het fonds verantwoording af over het gevoerde beleid. Maar ook wordt dit orgaan om advies gevraagd. Het Pensioenfonds belegt de premies van werknemers en werkgevers. Jaarlijks ca. € 40 miljoen euro. Het belegd vermogen is ca. € 700 miljoen euro.

Bestuurder zijn van een pensioenfonds, of zitting hebben in het verantwoordingsorgaan is niet gemakkelijk vandaag de dag. Het vereist kennis en deskundigheid en De Nederlandsche Bank toetst of deze voldoende is. Om de plekken in het fonds nu en in de toekomst goed in te kunnen vullen door RECRON, willen wij graag in contact komen met leden die er wel wat voor voelen om betrokken te raken bij het fonds, als bestuurder of als lid van het verantwoordingsorgaan. En ook bereid zijn om een pensioenopleiding te volgen.

Per 1 januari 2019 ontstaat er in ieder geval een vacature voor werkgevers in het verantwoordingsorgaan. Voor een lid van het verantwoordingsorgaan is de tijdsbesteding gemiddeld één dag per maand. Een bestuurder wordt geacht één dag per week aan het fonds te besteden. Het Pensioenfonds kent een eigen beloningsbeleid voor zowel bestuursleden als leden van het verantwoordingsorgaan. 

Bent u geïnteresseerd en bereid om de nodige pensioenkennis op te doen middels een maatwerk opleiding? Neem dan contact op voor informatie met Martin Merks, manager sociaal beleid RECRON, 06 - 22 41 51 20 of merks@recron.nl