Compensatie voor transitievergoeding langdurig zieke werknemer

gezond personeel

Zowel de 1e als de 2e Kamer hebben onlangs ingestemd met een wetsvoorstel waardoor werkgevers compensatie krijgen voor de transitievergoeding die zij hebben moeten uitkeren aan langdurig zieke werknemers bij beëindiging van het dienstverband. Dat is goed nieuws. De compensatie is met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, maar een aanvraag zal pas op zijn vroegst per 1 april 2020 mogelijk zijn. Het UWV moet de nodige voorbereidingen treffen. Het is daarom belangrijk om de documenten van een zieke werknemer die wordt ontslagen of al ontslagen is goed te bewaren.

Slapend dienstverband

In de praktijk komt het voor dat een werkgever een werknemer die 2 jaar ziek is, niet ontslaat. Het dienstverband loopt a.h.w. slapend door en een transitievergoeding is niet aan de orde. Dat is nu een nadeel. Een werkgever krijgt namelijk geen compensatie voor het deel van de transitievergoeding dat de werknemer heeft opgebouwd na de twee jaar durende loondoorbetalingsplicht. Heeft een werkgever een werknemer na twee jaar ziekte in dienst gehouden en wil hij hem uiteindelijk toch ontslaan, dan kan de transitievergoeding behoorlijk zijn opgelopen. De werkgever krijgt dan alleen compensatie voor de transitievergoeding die de werknemer tot aan het einde van de loondoorbetalingsplicht heeft opgebouwd.

Compensatie bij einde dienstverband met wederzijds goedvinden?

Hoewel de werkgever bij ontslag met wederzijds goedvinden geen transitievergoeding verschuldigd is, krijgt hij wel compensatie als hij na twee jaar ziekte een beëindigingsovereenkomst met de werknemer sluit en daarbij een vergoeding toekent. Voorwaarde voor de compensatie is wel dat de werknemer twee jaar ziek is geweest. 
 

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met Martin Merks (0622415120) of merks@recron.nl.