Receactie RECRON op Prinsjesdag 2018. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten voor u?

Prinsjesdag_glazen koets.jpg

Het was dit jaar de eerste Prinsjesdag voor het kabinet Rutte III. Het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ werd door vertaald in de concrete belastingplannen die minister van Financiën Hoekstra aan de Tweede Kamer presenteerde. Veel verrassingen kwamen daar niet uit, maar de toon was verrassend positief. Iedereen moet gaan voelen dat het beter gaat met onze economie, was het adagium van de regering. Speciaal voor u als recreatieondernemer hebben we de belangrijkste uitkomsten van Prinsjesdag 2018 onder elkaar gezet. Want wat betekenen deze cijfer nu concreet voor u? Kunt u echt rekenen op betere tijden?

BTW en koopkracht
Het was al veel langer bekend dat het laagste BTW-tarief op 1 januari 2019 van 6% naar 9% zou gaan stijgen. Voor u als ondernemer betekent dit, dat u prijzen zult moeten verhogen om de BTW door te berekenen. Bijkomende investeringen in het aanpassen van prijskaarten en folders horen daar bij. Tegenover deze verhoging op belasting op consumptie zet het kabinet onder andere een verlaging van de inkomstenbelasting. De gedachte is dat het algehele koopkrachtplaatje met deze daling voor alle Nederlanders moet gaan stijgen. Van werkenden met een modaal inkomen, tot gepensioneerden met een AOW. De vraag blijft natuurlijk of de consument deze stijging van koopkracht, wat feitelijk een modelmatige werkelijkheid is, ook daadwerkelijk ziet als een aanmoediging om meer te consumeren en te recreëren.
De verhoging van het BTW-tarief in de grensregio’s blijft voor RECRON een punt van zorg. Consumenten zullen eerder geneigd zijn om elders over de grens te recreëren en consumeren. Eerdere onderzoeken van onder andere Panteia hebben dit bevestigd. In onze lobby blijven we hier aandacht aan geven.

Vennootschapsbelasting en Box 2
Ondernemers hoeven de komende jaren minder vennootschapsbelasting te betalen. De tarieven in de bovenste schijf met winsten boven de €200.000,- dalen iets minder dan eerder in het regeerakkoord werd aangenomen, van 25% in 2018, tot 22,25% in 2022. Specifiek voor het MKB, met winsten tot €200.000,- daalt de vennootschapsbelasting zoals al eerder aangekondigd van 20% in 2018, naar 16% in 2022.
De ondernemers in het MKB die te maken hebben met belastingen in Box 2, waarin aanmerkelijke belangen in een onderneming worden meegenomen, worden geconfronteerd met een verhoging naar een tarief van 26,9% in 2022. Mede door gezamenlijke inspanningen met MKB Nederland heeft RECRON met haar partners ervoor kunnen zorgen dat dit tarief niet naar 29,9% stijgt de komende jaren. Feit blijft dat de verhoging een perverse prikkel aan ondernemers geeft om vermogen uit de onderneming te onttrekken. We blijven om die reden pleiten voor een verdere tariefsverlaging in box 2 voor MKB-ondernemers. 

Wet Arbeidsmarkt in balans
De nieuwe wet ‘Arbeidsmarkt in balans’ van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt nog in 2018 naar de Tweede Kamer ter behandeling. In de troonrede refereerde de koning aan deze nieuwe wet, die het voor ondernemers makkelijker en aantrekkelijker moet maken om personeel (in vaste dienst) aan te nemen. Voor RECRON is deze wet van groot belang, en in de Haagse lobby werken wij er met onze partners hard aan om de laatste verbeterpunten door te voeren. Veel huidig beleid wordt in deze nieuwe wet verbeterd; zo is het straks mogelijk om combinatiegronden te benutten bij ontslag, en gaat het aantal flexjaren weer terug naar drie. Tegelijkertijd is er nog meer mogelijk. In de recreatiesector wordt gewerkt met een verscheidenheid aan tijdelijke en flexibele contracten, en wij zien deze graag goed geborgd in de nieuwe wet. Wij houden u over de voortgang van deze lobby uiteraard op de hoogte.

Subsidieregeling praktijkleren
De subsidieregeling praktijkleren (BBL) wordt de komende jaren versoberd. Deze regeling, waarbij werkgevers (een deel van) de MBO opleiding van leerlingen overnemen, wordt voor een jaar verlengd, maar wordt daarna afgebouwd naar €2.500,- subsidie per leerling. De recreatiesector heeft in onze ogen de aansluiting met het onderwijs hard nodig, en de subsidieregeling praktijkleren gaf een mooie ingang voor jongeren die het beste in de praktijk leren. De verwachting is dat verlaging van de subsidie ook in onze sector leer-werkplekken gaat kosten. Het kabinet heeft tegelijkertijd de ambitie uitgesproken om op andere fronten het MBO beter te laten aansluiten op de praktijk, en wil daar de portemonnee voor trekken. RECRON is ook in den Haag een partner die meehelpt beleid verder te ontwikkelen, zodat ook in de toekomst goede werknemers onze arbeidsmarkt weten te vinden. 

RECRON Haagse lobby
Wilt u nu meer weten wat de Prinsjesdag-stukken voor uw specifieke situatie betekenen? De rijksoverheid heeft een gratis tool op www.prinsjesdagtool.nl beschikbaar gesteld waarmee u direct kan zien wat u de komende jaren kan verwachten. RECRON is goed vertegenwoordigd in politiek den Haag en binnen diverse samenwerkingsverbanden van werkgeversorganisaties. Wilt u meer weten over Prinsjesdag? Of heeft u inhoudelijke vragen over landelijk beleid of wet en regelgeving? Weet ons dan te vinden via Jarin van der Zande, manager Public Affairs en beleidzaken via vanderzande@recron.nl of 06-18733439.