Cao-seizoen gestart

Receptie Beerze Bulten

FNV Recreatie en Publiek Belang hebben vandaag hun cao-voorstellen voor een nieuwe Cao Recreatie aan RECRON toegezonden. Conform de landelijke inzet van de FNV ligt ook bij hen een looninzet van 5% op tafel bij een looptijd van één jaar. De arbeidsmarkt is krap, het gaat goed in de sector en dan mogen de medewerkers meeprofiteren, zo is de redenatie. RECRON zit anders in de race en kijkt naar het totaal van de loonkosten (loon, pensioenpremie, sociaal fonds premie, premieverhogingen) en naar andere kosten waar ondernemers mee te maken hebben.

Hoe wordt de BTW-verhoging opgevangen? En de herwaarderingen voor de OZB?

Op 2 oktober a.s. spreken RECRON en de vakbonden elkaar voor de eerste keer. De cao-voorstellen van RECRON en FNV Recreatie en Publiek belang treft u hieronder aan.
We houden u op de hoogte!
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
1809031---voorstellenbrief FNV Recreatie en FNV Publiek Belang cao recreatie 2019.pdf107,4 kBapplication/pdfdownload
20180926 bijlage I bij voorstellenbrief RECRON Cao Recreatie.pdf751,4 kBapplication/pdfdownload
20180926 bijlage II bij voorstellenbrief RECRON Cao Recreatie.pdf880,6 kBapplication/pdfdownload
20180926 Cao voorstellen RECRON FNV Publiek Belang.pdf1,7 MBapplication/pdfdownload