RECRON ziet vooral onbalans in wetsvoorstel 'Arbeidsmarkt in Balans'

Houten wip onbalans.jpg

Op 7 november heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn wetsvoorstel Arbeidsmarkt in Balans gepresenteerd. Maar de balans is er wat RECRON betreft nog zeker niet. De wet bevat een aantal - beperkte - verbeteringen, maar voor seizoensgebonden sectoren zoals de recreatie is er nog voldoende pijn.

Een aantal zaken die de minister o.a. wil:
  • De transitievergoeding vanaf dag één van het dienstverband in laten gaan ipv van na 2 jaar
  • Er komt wellicht een nog hogere WW premie voor flexwerkers
  • Werknemers met een nul-uren en min/max contract moeten na 12 maanden een aanbod krijgen voor een arbeidsomvang die ten minste gelijk is aan de gemiddelde gewerkte arbeidsduur in de voorgaande twaalf maanden.
  • De loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar bij ziekte blijft vooralsnog bestaan.

Zijn er positieve punten?
De termijn om meerdere arbeidscontracten te geven gaat van 2 naar 3 jaar en bij ontslag kunnen voortaan meerdere ontslaggronden bij elkaar worden opgeteld. De mogelijkheid om bij cao afspraken te maken over seizoenscontracten blijft bestaan. 

Lobby en actie
RECRON is van mening dat er voor bepaalde maatregelen een uitzondering voor seizoenswerk moet komen. Wat er nu wordt voorgesteld, treft onze sector onevenredig en is niet in balans. De komende tijd zullen we alles op alles zetten voor een aanpassing van het wetsvoorstel. We houden u op de hoogte!