RECRON heeft belangrijke bijdrage aan actie-agenda Vitale Vakantieparken

Ondertekening vakantieparkentop 29 nov 2018

De voorzitter van RECRON, Cees Slager, heeft donderdag 29 november 2018 samen met Minister Ollongren (BZK), Provincies en de VNG de landelijke actie-agenda Vitale Vakantieparken ondertekend in Radio Kootwijk. De actie-agenda werd gepresenteerd tijdens een vakantieparkentop en is een aanzet voor overheden en ondernemers om de komende twee jaar in onderlinge samenwerking concrete initiatieven te ontplooien, die de vitaliteit van de recreatiesector verbeteren. Vanuit de inhoudelijke thema’s Economie, Sociaal, Veiligheid en Ruimtelijke Ordening is de basis gelegd voor de voorgestelde plannen.

RECRON vertegenwoordigt de komende jaren in de gevormde stuurgroep de stem van de ondernemers in de branche. Alle aangesloten partijen onderkenden het belang van samenwerking met de recreatieondernemers. Nieuw te vormen beleid wordt dan ook in samenspraak met de sector ontwikkeld, zo is te lezen in de actieagenda.

“Om al onze leden goed te kunnen vertegenwoordigen is het belangrijk dat we actief betrokken zijn in deze samenwerking met verschillende overheden”, stelt Jarin van der Zande, die namens RECRON de afgelopen maanden de inhoudelijke voorbereiding voor actie-agenda deed. “We zullen de overheid dan ook aan deze afspraken houden, want zonder de inzet van onze ondernemers zal een vitale, toeristische regio nooit bereikt worden”.

Regiomanager Ivo Gelsing nam tijdens de vakantieparkentop plaats in een paneldiscussie tussen experts uit de regio. “Het wordt tijd dat we ons vooral gaan bezighouden met de 80% van de parken die het in deze regio, en in heel Nederland heel erg goed doen. Door middel van onder andere excellentieprogramma’s wil RECRON overheden helpen om op innovatieve en flexibele wijze samen te werken naar vitale vakantieparken”.

De actie-agenda vindt u hier.

 

De actie-agenda bestaat uit 5 hoofdlijnen: 

  1. vakantieparken aantrekkelijk houden,
  2. passende oplossingen voor mensen die nu op de parken (permanent) wonen,
  3. voorkomen van excessen en uitbuiting van kwetsbare groepen,
  4. inzet op veilige parken zonder criminaliteit en ondermijning en
  5. voor de toekomst kijken of het combineren van maatschappelijke functies van vakantieparken mogelijk is.

Bekijk hier de film over deze dag 


Meer informatie