Evaluatie werkkostenregeling: RECRON pleit voor ruimere regels

belastingdienst grootmaandag 17 december 2018 14:06

Momenteel wordt de in 2015 ingevoerde Werkkostenregeling (WKR) geëvalueerd. In verband met de evaluatie van de WKR zijn inmiddels drie bijeenkomsten georganiseerd waarbij RECRON goed vertegenwoordigd was en goede inbreng heeft kunnen leveren.

In de WKR is geregeld dat werkgevers bepaalde voorzieningen belastingvrij aan hun werkgevers kunnen verstrekken als dat nodig is voor het werk (bijvoorbeeld een laptop of een telefoon) en dat andere vergoedingen en verstrekkingen onbelast aan de werknemer kunnen worden verstrekt. Dat moet dan wel binnen de zogenaamde vrije ruimte blijven (1,2 % van de loonsom); bij overschrijding van die grens moet 80 % eindheffing over het meerdere worden betaald. In de praktijk blijkt dat vooral recreatiebedrijven (w.o. buitensportbedrijven) die personeelsactiviteiten organiseren voor (andere) MKB-bedrijven substantieel minder opdrachten binnen hebben gekregen na de invoering van de WKR. Het omzetverlies liep bij sommige bedrijven op tot meer dan 50 %!

De volgende knelpunten in de WKR zijn bij die bijeenkomsten naar voren gebracht vanuit de sector

  1. Omzetverlies (o.m. bij buitensport/recreatiebedrijven): in voorkomende gevallen van 30 tot wel 90 (!)%.
  2. Discriminatie tussen bedrijven onderling: bedrijven die op eigen terrein iets organiseren voor hun personeel zijn veel beter af dan bedrijven die zijn aangewezen op externe locatie. De buitensportbedrijven die op hun eigen bedrijf iets organiseren voor andere bedrijven, hebben veel last van deze vorm van discriminatie.
  3. Goed personeelsbeleid wordt onmogelijk gemaakt door de beperkingen in WKR. Teambuildingsactiviteiten worden niet alleen vanuit goed werkgeverschap georganiseerd, maar vaak juist om verbetering van het functioneren van de medewerker, het team en het bedrijf.
  4. De MKB-sector kent heel veel parttimers en dat leidt tot een (nog) lage(ere) vrije ruimte in de WKR. Dat leidt tot minder opdrachten voor de ontvangende recreatie- en buitensportsector.
  5. De regeling is administratief ingewikkeld, waarbij ondernemers bij veel zaken niet weten of ze de kosten wel of niet moeten meenemen in de vrije ruimte . Dit zal in de aankomende jaren bij looncontroles van de fiscus leiden tot correcties opgelegd door de fiscus, met vijf jaar terugwerkende kracht en boetes.
  6. De WKR leidt ook tot berekenend ondernemersgedrag en terughoudendheid in het organiseren en verstrekken van zaken voor medewerkers.


RECRON pleit voor ruimere regels

RECRON heeft gepleit voor ruimere regels voor met name het MKB-bedrijven. Voor die groep zou generiek een hogere vrije ruimte moeten komen van 2,5 % (i.p.v. 1,2 %). Tevens is bepleit dat bij een teambuildingsactiviteit alleen het normbedrag van ‘eten op kosten van de baas’ (€ 3,30)  zou moeten worden meegenomen in de vrije ruimte en de meerkosten van die activiteit gewoon als bedrijfskosten zouden moeten worden aangemerkt. Voorts is  bepleit om het uitgangspunt van budgetneutraliteit los te laten. Er is immers door het kabinet beloofd dat de voordelen uit het niet doorgaan van de afschaffing van de dividendbelasting ten voordele zouden komen van het MKB: stel dan ook 300 miljoen beschikbaar om de WKR te verruimen.