RECRON: Nieuwe ‘Wet Arbeidsmarkt in Balans’ is kleine stap vooruit

Facebook 1200x628px Portret Willemieke.pngwoensdag 06 februari 2019 17:23

Afgelopen dinsdag, 5 februari, heeft de Tweede Kamer ingestemd met de nieuwe ‘Arbeidsmarkt in Balans’ (WAB) van minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees. Met de nieuwe wet wordt de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) vervangen. RECRON heeft in samenwerking met andere brancheorganisaties en koepels VNO-NCW en MKB-Nederland de afgelopen maanden gepleit voor een uitzonderingspositie voor arbeidscontracten in seizoensgebonden sectoren zoals recreatie en landbouw. De Kamer heeft als reactie op de campagne middels amendementen een aantal verbeterpunten doorgevoerd

De ambitie van het kabinet is om meer vaste contracten op de arbeidsmarkt te stimuleren door flexwerker duurder te maken, en het voor werkgevers makkelijker te maken om werknemers sneller in vaste dienst te nemen. Deze week is duidelijk geworden dat kleine stapjes zijn gemaakt om de werkgevers in de seizoensgebonden sectoren tegemoet te komen. Bij CAO kan nu afgeweken worden van de verplichting om minimaal 4 dagen voor aanvang van de werkperiode overeengekomen arbeidstijden te wijzigen. Ook hoeft er na een jaar niet verplicht een contract met vaste arbeidsomvang aangeboden te worden. Jongeren onder de 21 jaar die maximaal 12 uur per week werken vallen mede naar aanleiding van de oproep van RECRON onder het lage WW tarief voor werkgevers. De geïntroduceerde cumulatiegrond blijft onderdeel van de wet, waardoor werkgevers meer mogelijkheden krijgen bij ontslag. 

Voor alle andere flexibele contracten betaalt de werkgever nog wel de hoge WW premie. Het ministerie heeft aangegeven samen met werkgevers in onder andere de recreatie en landbouw in overleg te willen blijven over de mogelijk negatieve uitwerking van de wet. 

Lees hier het bericht van VNO/NCW d.d. 5 februari 2019

Eerdere berichtgevingen van RECRON over de WAB


Meer informatie/vragen

Martin Merks
Manager Sociaal Beleid
T 0343-52 47 00
M 0622415120

E  merks@recron.nl

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > februari