Benegas zet zich in voor een C02 neutrale recreatiesector

Benegas ondertekening kennispartner.JPG

Foto vlnr: Martin Maassen (directeur RECRON) en Bauke van Kalsbeek (Managing Director Benegas)

Vorige week ondertekende Benegas de samenwerkingsovereenkomst met RECRON. Met deze nieuwe kennispartner wil RECRON de deskundigheid op het gebied van energie delen met de haar leden en de recreatiesector. Per 1 juli a.s. moeten de recreatieondernemers aan erkende energiebesparende maatregelen voldoen en moeten zij de te genomen maatregelen melden.  RECRON is al vroegtijdig begonnen met voorlichting te geven over deze energietranisitie in de recreatie. “Met de kennis en levering van “groene” propaan en warmtebronnen van Benegas zetten we ons samen in voor een C02 neutrale recreatiesector”, aldus Martin Maasen – waarnemend directeur RECRON.

Nieuwe RECRON kennispartner helpt recreatiesector met de energietransitie


“Bij RECRON is een grote groep Adviseurs en Leveranciers aangesloten. Deze erkende adviseurs en leveranciers leveren allemaal op hun eigen manier een bijdrage aan de recreatiesector. Maar in deze groep zit ook veel inhoudelijke kennis en deskundigheid waarmee we de sector naar een hoger niveau kunnen brengen, aldus Martin Maassen – waarnemend directeur RECRON. Het RECRON Kennispartnerschap betekent dat partners actiever betrokken worden bij het delen van inhoudelijke kennis. Ook worden Kennispartners vanaf 2019 actief ingezet voor kennisdeling bij regionale kennisbijeenkomsten, RECRON kennissessies en bedrijfsgroepsmatige sessies. Dit is een exclusieve “verdiepende” samenwerking binnen het RECRON TOP Adviseur-/Leverancierschap”, aldus Martin Maassen.

Benegas is al meer dan 65 jaar de betrouwbare en toonaangevende propaangas leverancier in bulk en gasflessen. Om de C02 uitstoot te compenseren en de aarde weer een beetje groener te laten worden, zijn zij – met hun bulk- en flessengas - overgestapt op groene propaan. En dit komt ten goede aan de verduurzaming van de recreatiesector. "Wij willen graag samen aan het werk voor een mooie en schonere toekomst en dus ook voor de recreatiesector. Een toekomst waarin we allemaal bewuster met de aarde omgaan", aldus  Bauke van Kalsbeek, Managing Director Benegas.