Erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing geactualiseerd

Kilowattuurmeter_dubbel_tarief energie.jpgwoensdag 06 maart 2019 11:16

Op dinsdag 5 maart 2019 zijn de geactualiseerde erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML's) gepubliceerd in de Staatscourant 2019 (8650). Op 1 april 2019 treden deze lijsten in werking.

Lijst 11 bevat de maatregelen voor de sector Sport en Recreatie. Ten opzichte van de huidige lijst Sport en Recreatie is onder andere veranderd dat nu ook vakantiewoningen onder de werking van de EML vallen en dat de werkingssfeer is verbreed naar onder andere ook jachthavens.

Zowel de huidige lijsten als de nieuwe lijsten per 1 april 2019 zijn per branche/bedrijfstak te vinden op:

https://www.infomil.nl/onderwerpen/duurzaamheid-energie/energiebesparing/erkende-maatregelen/

RECRON adviseert vanaf heden de nieuwe lijst Sport en Recreatie (lijst 11) ter hand te nemen voor het doorvoeren van de verplichte energiebesparingsmaatregelen en de informatieplicht (1 juli 2019). Heeft u al maatregelen genomen op basis van de oude lijst, check dan aan de hand van de nieuwe lijst of er nog aanvullende inspanningen nodig zijn.

Hou er rekening mee dat naast de lijst van Sport en Recreatie ook de lijst van Kantoren (lijst 4), Hotels en Restaurants (lijst 12) en Detailhandel (lijst 19) van toepassing kunnen zijn op bedrijfsonderdelen, zoals eventueel uw horeca en/of winkel.

Het e-loket waarmee u zich voor 1 juli 2019 moet melden en aangeven welke maatregelen u heeft genomen is nog steeds niet beschikbaar. Het e-loket is door een groep ondernemers recentelijk getest, maar bevat nog teveel fouten en onduidelijkheden om online te gaan. RECRON communiceert met u zodra het e-loket beschikbaar is.

Voor meer informatie

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > maart