Professionalisering van de markt

maas makelaar.JPGwoensdag 06 maart 2019 13:09

Nog even en het voorseizoen start weer. Voor ondernemers betekent dit na een drukke periode van onder andere voorbereiden, plannen maken, plannen uitwerken, allerhande winterwerkzaamheden, weer aan de slag gaan met en voor de gasten. De ondernemers zullen weer opgeslokt worden door de dagelijkse activiteiten die behoren bij het exploiteren van een recreatie/watersportbedrijf.

Het valt Maas recreatie bedrijfsmakelaardij geregeld op dat op het moment dat het seizoen weer begint, sommige ondernemers enkele cruciale zaken voor hun bedrijfsvoering uit het oog verliezen door gebrek aan tijd. Daarbij valt te denken aan:

  • lopende bestemmingsplanwijzigingen die de nodige tijd vergen en een kritische blik van de ondernemer vragen;
  • aflopende erfpachtcontracten, die tijdig verlengd moeten worden;
  • duidelijke communicatie naar derden over bijvoorbeeld financiën, jaarrekeningen etc;
  • goede documentatie over bedrijfsvoering in het kader van externe controles;
  • fiscale vraagstukken;
  • etc.

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij adviseert om ook in de drukke tijd hier aandacht aan te blijven besteden. De markt is volop in beweging en professionalisering van dit soort zaken werpt echt zijn vruchten af en is voor de lange termijn ook echt belangrijk.

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij is de laatste tijd betrokken geweest bij diverse erpfachtverlengingen, overnames en financieringsvraagstukken, waarbij de professionaliteit van de ondernemer, bijgedragen heeft aan een snelle afhandeling van zaken. Mooi voorbeeld daarbij is de financieringsaanvraag voor een overname, waarbij de verkopende ondernemer zijn zaken dermate strak geregeld had, dat de financieringsaanvraag voor de kopende ondernemer zeer spoedig is verlopen. Door de combinatie van de professionaliteit van de onderneming, in combinatie met een goed gezamenlijk verhaal van koper en verkoper, is de financiering uiteindelijk op korte termijn tot stand gekomen. Ook bij een verlenging van een recht van erfpacht is het van groot belang dat de ondernemer in het verleden zijn kwaliteit heeft laten zien, zodat de erfverpachter met een gerust hart het recht kan verlengen, wetende dat de onderneming voor kwaliteit staat. Geadviseerd wordt om ruim voor de afloop van de termijn, de gesprekken reeds aan te gaan.

Kunnen wij u met de professionalisering helpen, heeft u plannen voor de verkoop van uw bedrijf, heeft u een taxatie nodig?

Wij zijn u graag van dienst. Kijk ook eens op onze website www.maasrbm.nl.

Maas recreatie bedrijfsmakelaardij is een van de kennispartners van RECRON 

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > maart