RECRON en vakbonden weer aan tafel over Cao Recreatie

Animatieteamdinsdag 12 maart 2019 15:49

Op 11 maart jl. hebben RECRON en de vakbonden weer met elkaar gesproken over een nieuwe Cao Recreatie en Fonds Cao Recreatie (KIKK/SFR). RECRON en de bonden hebben elkaar kunnen vinden op (deel)onderwerpen, zoals een nieuwe Fonds Cao Recreatie per 1 juli 2019 (premie 0,50% o.b.v. 50/50 verdeling; deze was 0,81%) met een breed aanbod van e-learning modules. De invoering van een partnerpensioen per 1 januari 2020 (premie 0,7% met een premieverdeling van 50/50 voor werkgever en werknemer) en een studie naar een nieuwe functiehuis (Handboek referentiefuncties) en een (houdbare) pensioenregeling. Tevens zal er een cao-app ontwikkeld worden, waardoor de cao beter toegankelijk wordt. Ook de cao teksten zullen worden vereenvoudigd. Seizoenscontracten blijven mogelijk. 
Er is nog geen overeenstemming over loon.

RECRON heeft voor een 2-jarige Cao Recreatie het volgende eindbod, dat in de arbeidsvoorwaardencommissie is voorbereid, gedaan.

 • Eindbod loonsverhoging:
  1 juli 2019: 2%
  1 oktober 2019: 1 %
  1 juli 2020: 1,50%
  1 oktober 2020: 1,25%

 • De bonden verlangen:
  1 juli 2019: 3,5%
  31 december 2019: € 400,= bruto (eenmalige uitkering)
  1 juli 2020: 3,5%
  31 december 2020: € 400,= bruto (eenmalige uitkering)
Voor RECRON is deze looneis ruim boven het eindbod en dus te hoog. We kunnen en willen niet verder gaan. Loon is onderdeel van het totale loonkostenplaatje, dat onder meer beïnvloed wordt door premies en sociale lasten. De wet Arbeidsmarkt in Balans zal in dat opzicht ook weer leiden tot een stijging van de loonkosten. Niettemin wil de verblijfsrecreatie lonen betalen die passend zijn en recht doen aan de inzet van onze medewerkers. Het bod van RECRON is in dat opzicht reëel, omdat deze wel leidt tot een netto loonstijging. Ook in relatie tot de loonontwikkeling in andere cao's wijkt RECRON niet af.
De bonden hebben toegezegd het loonbod van RECRON alsmede de andere punten de komende weken neutraal aan hun leden voor te leggen.
Mochten de bonden instemmen met het voorstel van RECRON, zal het totale akkoord integraal ter stemming aan de leden van RECRON in de verblijfsrecreatie worden voorgelegd.
Mocht u uw werknemers willen informeren over het loonbod van RECRON, dan vindt u hier een korte tekst, die u hiervoor kunt gebruiken.

RECRON is van mening dat het loonbod en de andere cao voorstellen zonder meer passend zijn.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u terecht bij Martin Merks, manager sociaal beleid, 06- 22 41 51 20.

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > maart