Overcapaciteit, arbeidsmarkt en regelgeving grootste uitdagingen voor vakantieparken

De toekomst van vakantiepark.jpgwoensdag 20 maart 2019 18:00

Afgelopen najaar heeft een oproep tot deelname aan een enquête over de toekomst van het vakantiepark in deze nieuwsbrief gestaan. Inmiddels zijn de resultaten geanalyseerd en worden deze in het boek ‘De Toekomst van het Vakantiepark’ van auteur Rolf Nijdam in opdracht van PleisureWorld NRIT verwerkt. Mede dankzij de steun van RECRON hebben 170 parken aan het onderzoek meegewerkt. Zij hebben inmiddels een uitgebreide samenvatting van de onderzoeksresultaten ontvangen.

De grootste uitdaging voor ondernemers in de verblijfsrecreatie is het constant houden of laten groeien van de bezetting om financieel gezond te blijven. De toenemende aandacht die moet worden gegeven aan online vindbaarheid en de angst voor overcapaciteit versterken die uitdaging. De problemen die ondernemers ondervinden als ze zelf willen investeren maken het ondernemen in deze branche niet makkelijker. Ook de krapte op de arbeidsmarkt baart heel wat ondernemers zorgen.

Uitbreiden of vernieuwen blijkt lastig
De grote toename van nieuwe accommodaties en groepsverblijven levert bestaande vakantieparken buikpijn op, mede gezien de problematiek die ze ervaren als zij zelf willen vernieuwen of uitbreiden: de lastige route rondom vergunningen en de terughoudendheid van banken bij de benodigde financiering. Ondernemers in de verblijfsrecreatie willen desondanks graag investeren, zo blijkt uit het onderzoek. Bedrijven die hebben aangegeven te komende jaren te gaan investeren, willen gemiddeld ruim een miljoen euro investeren in uitermate diverse plannen. Van investeren in de winkel tot investeren in de regionale samenwerking, en van nieuwe technologieën tot een nieuw horecaconcept. Waar men de komende jaren het meest in gaat investeren is de uitbreiding van het park met accommodaties en in de accommodaties zelf: het renoveren ervan of het omzetten van kampeerplaatsen naar accommodaties.

Krappe arbeidsmarkt nu al voelbaar
Een andere grote uitdaging die veel recreatiebedrijven ervaren, is het vinden van voldoende en goed gekwalificeerd personeel. De krapte op de arbeidsmarkt baart heel wat ondernemers zorgen. Zaken als het verduurzamen van het park spelen wel, maar worden relatief weinig benoemd. Ontwikkelingen rond permanent verblijven zijn ook een zorg. Meerdere bedrijven ervaren toegenomen druk vanuit gasten of eigenaren om (semi-)permanent te willen verblijven in een recreatieverblijf.

Meer informatie
Het onderzoek maakt onderdeel uit van het boek De Toekomst van het Vakantiepark, dat in het najaar van 2019 verschijnt. Als u over deze publicatie binnenkort meer informatie wilt ontvangen, kunt u een mail met uw gegevens sturen aan: info@nrit.nl

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met onderzoeker Rolf Nijdam, rolf_nijdam@hotmail.com.

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > maart