Discussiemiddag met politieke partijen over IJsselmeer

Discussiemiddag met politieke partijen over IJsselmeer.doc.jpgwoensdag 20 maart 2019 11:57

Op 13 maart werd in Leeuwarden een bijeenkomst georganiseerd door het Actiecomité Geen Zandwinning in het IJsselmeer. Diverse lijststrekkers van verschillende politieke partijen waren aanwezig. Aanleiding was het plan van een zandwinbedrijf om 30 jaar lang in een beschermd Natura2000 gebied in het IJsselmeer op grote schaal zand te winnen. Doordat de FNP als coalitiepartij in de Fryske Marren gehoor gaf aan de vele protesten in het gebied ook vanuit de recreatie is het plan afgewezen in de gemeenteraad. Regiomanager Petra Ellens mocht namens de recreatiesector haar zorg uitspreken over de vele grootschalige ontwikkelingen in het buitengebied met de nodige impact op de omgeving.

Zelfs beschermde natuurgebieden lijken niet beschermd genoeg. Gedeputeerde Kramer die namens de FNP aanwezig was benadrukte het belang van politici die luisteren naar de bevolking. Bij grootschalige ingrepen in het landschap  moeten ook de effecten op de recreatie in beeld worden gebracht bepleitte Ellens. Er is wel sprake van een MilieuEffect Analyse maar daarbij wordt niet gekeken naar de effecten voor de recreatie. Zorg voor een Recreatie Effect Rapportage of een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse, hoe je het noemt is niet zo belangrijk maar die extra toets wel. Nu blijft die achterwege met alle gevolgen van dien. Denk maar aan het voorgenomen vliegveld Lelystad met de laagvliegroutes, of het geplande mega windmolenpark in het IJsselmeer en nu recentelijk de zandwinplannen en inmiddels ook de zonneparken die subsidiegedreven overal opduiken in het landschap in gebieden waar dat onwenselijk wordt ervaren.

Haar volledig pleidooi is op te vragen via ellens@recron.nl

Nieuwsarchief van RECRON > 2019 > maart