Tweede Kamer wil praten over toerisme in Nederland

Tweede kamerdinsdag 30 april 2019 16:59

VVD en CDA willen meer focus op kwaliteit in de toekomstvisie

De vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat heeft in een Algemeen Overleg op 25 april jl. gesproken over de toekomst van toerisme in Nederland. Naar aanleiding van de toerismetop in oktober 2018 heeft het NBTC een beleidsevaluatie afgerond die de Leden met Staatsecretaris EZK Keijzer hebben besproken. Ter voorbereiding op het AO heeft de provincie Overijssel in samenwerking met de gemeente Steenwijkerland en RECRON de Kamerleden al eerder meegenomen op werkbezoek.

Kamerleden van de fracties van de VVD, CDA, SP, GL en PvdA waren aanwezig bij het AO. VVD Kamerlid Martin Worsdorfer legde in zijn bijdrage de lastendruk voor ondernemers in de sector voor aan de Staatsecretaris. Wat de VVD betreft moet dit thema nadrukkelijker terugkomen in de toerismetop die dit najaar wordt gehouden in Zeeland.

CDA Kamerlid Maurtis von Martels vroeg de staatsecretaris meer focus aan te brengen in de beleidstukken om zo de echte kwaliteitstoerist te trekken naar onze toeristische regio’s. Von Martels kondigde in het AO een motie met gelijke strekking aan ter besluitvorming.

In het najaar wordt de volgende toerismetop georganiseerd in Zeeland. Deze top staat met name in het teken van marketing en algemeen toerisme beleid. De top moet ter inspiratie dienen voor provincies om hierop hun toeristisch beleid te formuleren.