Overeenstemming nieuwe Cao Dagrecreatie

cao dagrecreatie 2017-2019.JPG

RECRON heeft met de vakbonden FNV Recreatie en CNV Vakmensen overeenstemming bereikt over een nieuwe Cao Dagrecreatie 2019 - 2020. De Cao Dagrecreatie is voor leden van RECRON met een dagrecreatief bedrijf, die hebben aangegeven deze cao binnen hun onderneming toe te passen.  

Wat is er afgesproken in het principe akkoord?

Looptijd
De looptijd is 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. Met deze looptijd wordt de cao, die voor 2019 stilzwijgend is verlengd, vervangen door een cao met een looptijd van 2 jaar, van 1 januari 2019 tot en met 31 december 2020. 

Lonen
Gedurende de looptijd van de Cao Dagrecreatie worden de schaalbedragen en feitelijk uitbetaalde salarissen, exclusief individueel overeengekomen persoonlijke toeslagen, als volgt verhoogd:

  • met ingang van 1 juli 2019 met 2 %
  • met ingang van  1 oktober 2019 met 1 %
  • met ingang van 1 juli 2020 met 1,5%
  • met ingang van 1 oktober 2020 met 1,25 %

De verhoging is daarmee identiek aan de verhoging in de Cao Recreatie, die van toepassing is op verblijfsrecreatieve ondernemingen.

Seizoenswerk
De belangrijke mogelijkheid om bij een seizoensbedrijf een seizoenscontract aan te bieden van maximaal 9 maanden en de werknemer na minimaal 3 maanden weer in dienst te nemen blijft gehandhaafd.

Doorwerken na de AOW gerechtigde leeftijd
Het komt steeds meer voor dat ervoor gekozen wordt nog enige tijd na het bereiken van de AOW gerechtigde leeftijd door te werken. Wettelijke bepalingen die hiermee verband houden zijn aangepast en deze worden in de Cao Dagrecreatie opgenomen.

Voor het overige vinden er geen inhoudelijke wijzigingen in de cao plaats. Een verplichte aansluiting bij het Pensioenfonds Recreatie en bij het Sociaal Fonds Recreatie is dan ook niet aan de orde.

Het principe akkoord wordt voorgelegd aan leden die de Cao Dagrecreatie toepassen met het verzoek om hun mening kenbaar te maken.

Meer informatie

Voor vragen kunt u terecht bij Martin Merks, manager sociaal beleid
merks@recron.nl 
T 0622415120