RECRON Kennispartner worden?

Waarom RECRON Kennispartners?

RECRON wil actiever inhoudelijke kennis delen met haar leden. Deze actieve kennisdeling gebeurt tijdens regionale en landelijke bijeenkomsten, in haar vakblad Recreactie, via nieuwsbrieven, op de website(s) en in de kennisbank. Kennis die van belang is voor verbetering of optimalisering van het ondernemerschap van de leden van RECRON. Voor deze actieve verdiepingsslag in het delen van kennis zoekt RECRON Kennispartners binnen haar TOP Leveranciers of TOP Adviseurs.

Wat zijn de voordelen voor de RECRON Kennispartners?

RECRON Kennispartners

 • behoren tot een exclusieve groep van TOP Adviseurs en TOP Leveranciers;
 • werken actief samen met dé branchevereniging voor recreatieondernemers;
 • worden betrokken bij projecten en/of werkgroepen die betrekking hebben op onderwerpen waarbij de Kennispartner deskundig is;
 • genieten naamsbekendheid bij de RECRON-leden, gemeenten, overheden, scholen, vakpers, andere brancheorganisaties, samenwerkingsverbanden en andere stakeholders;
 • helpen mee om het recreatienetwerk te versterken qua deskundigheid;
 • werken mee aan het verbeteren en optimaliseren van het ondernemerschap van RECRON-leden;
 • helpen mee om de recreatiesector nog beter op de kaart te zetten;
 • werken mee om het imago van de branche te verbeteren.

Welke eisen worden gesteld aan het RECRON Kennispartnerschap?

RECRON Kennispartners:

 • leveren kennis en deskundigheid op hun vakgebied;
 • nemen actief deel aan ledenbijeenkomsten (regionaal en landelijk);
 • houden presentaties tijdens ledenbijeenkomsten (regionaal en landelijk);
 • leveren actief actuele en relevante vakinformatie aan ten behoeve van het vakblad Recreactie, nieuwsbrieven, website, kennisbank; 
 • geven gevraagd/ongevraagd advies en informatie aan RECRON. 

Wat krijgen de RECRON Kennispartners er voor terug?

RECRON Kennispartners

 • gebruiken het speciale RECRON Kennispartner-logo voor promotionele doeleinden;
 • de naam (en/of logo) van de RECRON Kennispartner wordt opgenomen in de volgende RECRON communicatiemiddelen
  • RECRON Gids
  • Vakblad Recreactie
  • Website recron.nl 
  • Besloten website mijnrecron.nl
  • Nieuwsbrief RECRON Intern
  • Starterspakket voor nieuwe leden
 • redactionele ruimte in het vakblad Recreactie (Hoofdredactie bepaalt de onderwerpen);
 • in overleg met RECRON, vakinformatie en vaknota's uitbrengen onder de RECRON-vlag
 • vakinformatie exclusief via de media van RECRON publiceren
 • beschikken 1/2 pagina redactionele (niet commerciële) ruimte in de RECRON Gids
 • verzorgen, in overleg met RECRON, kennissessies op hun vakgebied/deskundigheid;
 • krijgen een year-round button op recron.nl/mijnrecron.nl met verwijzing naar eigen site
 • krijgen het recht om adresbestanden van RECRON-leden te gebruiken volgens de spelregels (o.a. niet spammen)
 • gratis abonnement op het vakblad Recreactie
 • mogen jaarlijks een advertentie plaatsen in het vakblad Recreactie t.w.v. € 500. 

Wat kost het RECRON Kennispartnerschap?

 • Het RECRON Kennispartnerschap bedraagt € 6.000,-- per jaar;
 • Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd met het indexcijfer van de Consumentenhuishoudens (CPI);
 • RECRON stuurt begin van het jaar een factuur voor deze bijdrage;
 • De RECRON Kennispartners worden geballoteerd door het RECRON Bestuur;
 • De overeenkomst RECRON Kennispartner wordt aangegaan voor drie jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd.
 • Gedurende de looptijd van de samenwerking wordt een klanttevredenheidsonderzoek onder de leden uitgezet ter beoordeling.

Wie zijn de RECRON Kennispartners?

Wie zijn al RECRON Kennispartner?