Laatste nieuws

Laatste Nieuws

RSS icon linking to RSS overview

Recreatiepartijen willen mitigerende maatregelen peilbesluit IJsselmeergebied

Peilbesluit IJsselmeergebied 430X220_tcm318-368834.jpg15-11-17 11:37 De HISWA, het Watersportverbond en RECRON willen dat eerst afspraken worden gemaakt over investeringen en mitigerende maatregelen, alvorens het nieuwe peilbesluit voor het IJsselmeergebied in werking treedt. Dit omdat gemeenten en het bedrijfsleven nog vol op in overleg zijn hierover met Rijkswaterstaat (RWS). lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Noord-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

Amsterdamse campings en RECRON in verweer tegen plannen toeristenbelasting

cover folder toeristenbelasting Amsterdam.JPG15-11-17 10:36 In september heeft onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) op verzoek van het Amsterdamse college van B&W een verkenning gepresenteerd naar diverse nieuwe modellen voor de toeristenbelasting, gebaseerd op de verschillende segmenten in de hotelmarkt. Deze modellen leiden echter allen tot absurde stijgingen van de toeristenbelasting, van achthonderd tot zelfs duizenden procenten bij de stadscampings. RECRON heeft daarom met haar ondernemers de gevolgen van de beleidsvoorstellen voor het kampeerproduct in beeld gebracht en neergelegd bij de Amsterdamse collegeleden en raadsfracties. lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern

2017 is bijna alweer voorbij!

herfstvakantie13-11-17 11:50 Wat vliegt de tijd: het ene moment zit je met een ondernemer om tafel om de opleidingsplannen voor het seizoen 2017 uit te werken en nu hebben we de evaluatie alweer achter de rug! Met een mooi voorjaar, waren de maanden juli en augustus wat minder, maar was de herfstperiode juist weer een tijd van genieten van een mooie nazomer. In de weken die nu voor ons liggen, breekt een relatieve rustige periode aan. De tijd waarin de plannen voor het nieuwe jaar weer worden gevormd of de verbouwingen en aanpassingen worden uitgevoerd. Dus hoezo rustig? lees verder
Labels
Bedrijfsgroep - Buitensport
Bedrijfsgroep - Concerns
Bedrijfsgroep - Dagrecreatie
Bedrijfsgroep - Groepsaccommodaties
Bedrijfsgroep - Kampeer en Bungalow
Bedrijfsgroep - Overig
Bedrijfsgroep - Sauna's en Thermen
Bedrijfsgroep - Zwembaden
Ledenportal homepage nieuws
Provincie - Drenthe
Provincie - Flevoland
Provincie - Friesland
Provincie - Gelderland
Provincie - Groningen
Provincie - Limburg
Provincie - Noord-Brabant
Provincie - Noord-Holland
Provincie - Overijssel
Provincie - Utrecht
Provincie - Zeeland
Provincie - Zuid-Holland
Publiek Nieuws
RECRON Intern