Praktijkvoorbeelden

Ondernemers

Klein Zwitserland - Dagrecreant in Beeld

Aan het woord:  Hugo Verweij - Speelpark Klein Zwitserland

8

"Wij hebben gebruik gemaakt van de Recreantenatlas Dagrecreatie. Wij hebben hier gebruik van gemaakt voor het vaststellen van ons gastenprofiel. Dus dat we precies in kaart kunnen brengen, wie onze gasten zijn, waar komen ze vandaan en wat zijn hun behoeften. Wij hebben goed gekeken naar de conclusies en verbeterpunten en hebben toen keuzes gemaakt welke richting we op willen met ons park en hoe we het beste kunnen inspelen op de behoeften van onze gasten. Als gevolg hiervan hebben we een aantal zaken in het park en op marketinggebied aangepast op de behoeften van onze gasten. Denk bijvoorbeeld aan een nieuwe website en nieuwe acties. Gevolg is dat het gastenaantal weer stijgt! Wij zijn tevreden met de resultaten en we laten zelfs nogmaals een postcodeanalyse doen."

Uitgevoerd door: Van der Reest Advies, gecertificeerd RIC Adviseur.


De Welle - Zwem Scan

Aan het woord:  Hélène Popping - Sportbedrijf (Smallingerland) Drachten

7,8

"Wij hebben de Zwem Scan met bedrijfsbezoek van Nemi (Van der Reest Advies), laten uitvoeren, waarbij wordt doorgenomen: zelftest, resultaten postcode-onderzoek, facliteiten, analyse van de communicatie etc. Hier rolde een adviesrapport uit, met een eerstelijns advies wat betreft ontwikkelingsrichting e.d. Wij willen voor zowel medewerkers als klanten een omgeving maken waarin zij zich thuis voelen. Simone van Poppel (RIC) heeft een eerste aanzet gegeven door een presentatie te geven aan onze medewerkers. De medewerkers weten wat voor kleurtypes zij zijn en welke karaktereigenschappen hierbij horen. Ook heeft RIC de medewerkers inzicht gegeven over de kleuren van onze klanten. Zodat de medewerkers de verschillende klanten kunnen onderscheiden en hoe zij de klant op de meest klantvriendelijke wijze kunnen benaderen. Naar aanleiding van het advies hebben wij gekeken naar ons Zwemcentrum en besloten dit een thema mee te geven. Hiervoor hebben wij het ROC Friese Poort in Drachten benaderd. De opleiding kunst & design heeft van ons de opdracht gekregen een omgeving te creëren waarin klanten zich thuis kunnen voelen en relaxen in het weekend of na een lange werkdag. Nadat de leerlingen hun ideeën hebben gelanceerd, hebben wij gekozen tussen een combinatie van een junglestijl waarin kinderen in zich in een fantasie wereld wanen tussen wilde dieren en jongeren kunnen chillen in een voor hun speciaal gecreëerde ruimte met loungestoelen en televisie.

Het vervolg is dat na de realisatie van bovenstaande wij onze marketingstrategie gaan aanpassen naar de omgeving die wij hebben gecreëerd. Dit betekent voor ons dat wij op maat gemaakte arrangementen gaan aanbieden en kijken op welke manier wij de bezoekers het “nieuwe” zwembad onder de aandacht kunnen brengen. Wij zijn tevreden met het resultaat en zijn nog volop bezig mogelijkheden te realiseren."

Uitgevoerd door: Van der Reest Advies, gecertificeerd RIC Adviseur.


De Norgerberg - Quick Scan

Aan het woord:  Ineke Schippers - Camping de Norgerberg

8,9

"Na het uitkomen van de Recreantenatlas Verblijfsrecreatie hebben wij dit direct opgepakt en wat bleek, de doelgroep die wij graag zouden willen bedienen, zijn wijzelf. Wij konden dus op allerlei gebied heel goed vanuit onszelf de betreffende groep benaderen. In het animatieprogramma, het restaurant maar ook op de website hebben wij verschillende aanpassingen doorgevoerd. Komende winter gaan wij dit verder in de social media doorvoeren. Naar overheden toe hebben wij gemerkt dat het een nuttig instrument is. Dit heeft mede geresulteerd in het feit dat wij in november in onze gemeente met het ondernemersdossier aan de slag gaan. Wij zijn blij met dit initiatief vanuit RECRON, het heeft onze ideeën bevestigd en ons daadwerkelijk hierin gesteund. 


De Tolplas - Quick Scan

Aan het woord:  Jolanda van HeunRecreatiepark de Tolplas

8

"Als onderdeel van het project IOTO in Overijssel is een Quick Scan uitgevoerd om recreatiepark de Tolplas beter aan te laten sluiten bij de belevingswereld van onze gasten. Wij maken de keuze om ons in het hoogseizoen sterker te richten op Uitbundig Geel en in het laagseizoen op Ingetogen Aqua. Dit betekent een (in tijd) gedifferentieerd aanbod van activiteiten en arrangementen, een eigen manier van communiceren richting de gasten en profilering van het park. Er zijn praktische voorstellen aangereikt voor het ontwikkelen van producten, passend bij de belevingswerelden van deze doelgroep en adviezen gegeven met betrekking tot hospitality en marketing. We hopen door deze Quick Scan een beter beeld te krijgen van onze doelgroep. Om op deze manier ons aanbod nog beter af te stemmen op de behoefte van onze gasten."

Uitgevoerd door: Grontmij, gecertificeerd RIC Adviseur

 


St. Natuurkampeerterreinen - Postcode analyse

Aan het woord:  Marieken van Nieuwdorp

8

Op basis van de Recreantenatlas Verblijfsrecreatie hebben we nu een paar jaar achter elkaar een postcode-analyse laten doen om te zien wat voor type kampeerders er op de Natuurkampeerterreinen komt. Het blijkt dat vooral de ‘Avontuurlijk Paarse’ en de ‘Ingetogen Aqua’-groepen de Natuurkampeerterreinen goed weten te vinden. De komende jaren willen we deze groepen, samen met de Uitbundig Gele-groep extra aanspreken. De atlas en de profielen zijn zeer handige tools om de communicatie vanuit onze stichting een duidelijkere richting te geven. We weten nu precies wie we aanspreken, hoe we ze aanspreken en welke middelen we daarvoor het beste kunnen gebruiken. De volgende stap is om de beheerders van de Natuurkampeerterreinen hierover duidelijk te informeren, zodat zij op de terreinen zelf ook weten hoe ze het beste met hun gasten kunnen omgaan. Uiteindelijk gaat het erom dat iedereen zich op zijn gemak voelt op de vakantiebestemming van zijn keuze!


Bedrijven die óók werken met RIC

Er werken nog veel meer bedrijven met de RECRON InnovatieCampagne, onderstaande selectie geeft u hiervan een beeld. Voor meer bedrijven, informatie en voorbeelden; neem contact op met RECRON.

 • De Paddock - Quick Scan | Uitgevoerd door: Van der Reest Advies, gecertificeerd RIC Adviseur
 • Olmenveld - Aanzet tot een bedrijfsconcept (vervolg op Quick Scan) | Uitgevoerd door: Van der Reest Advies, gecertificeerd RIC Adviseur
 • De Bever - Zwem Scan & Zwem Advies | Uitgevoerd door: Van der Reest Advies, gecertificeerd RIC Adviseur
 • Duikerdel - Zwem Scan & Zwem Advies | Uitgevoerd door: Van der Reest Advies, gecertificeerd RIC Adviseur
 • Billy Bird park Hemelrijk - Dagrecreant in Beeld | Artikel
 • Erve Tutenberg - Quick Scan | Uitgevoerd door: Bureau Ruimte & Vrijetijd, gecertificeerd RIC Adviseur
 • De Doelen - Leefstijladvies | Uitgevoerd door: Bureau Ruimte & Vrijetijd, gecertificeerd RIC Adviseur

Ga naar archief

Overheden

Verblijfsrecreatie in Fryslân

De provincie Fryslân zocht bouwstenen voor haar nieuwe toeristische en ruimtelijke beleid rondom de verblijfsrecreatie.

Vraag:
Hoe kan de provincie het beste externe initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie beoordelen? 

Werkwijze en resultaat (met focus op het ‘leefstijlonderdeel’):
We ontwikkelden een online aanbodscan, die leidt tot een betrouwbare ‘kleuring’ van het aanbod. Vervolgens zetten we vraag en aanbod tegen elkaar af. Dat gaf antwoord op vragen als: waar liggen kansen, welke concepten zijn een aanvulling (onderscheidend) op het huidige aanbod?  

Mede op basis van dit onderzoek hebben we een methodiek ontwikkeld voor analyse en diagnose van de ‘verblijfsrecreatieparadox’, die we momenteel ook voor andere provincies inzetten. 

Uitgevoerd door: Bureau Ruimte & Vrijetijd, gecertificeerd Adviseur.


De Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij

Opdrachtgever: De directeur van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij.
Vraag:
                         
Hoe kunnen wij onze marketing en communicatie verbeteren om zo onze omzet te vergroten?

Antwoord:        
Geanalyseerd is wat de leefstijlprofielen zijn van de huidige bezoekers en de potentiële bezoekers, zowel verblijfstoeristen als inwoners, in de regio. Op basis hiervan is een advies gegeven voor de focusgroep(en) voor de toekomst: ‘ingetogen aqua’ als focusgroep voor het hele jaar en ‘gezellig lime’ voor de vakantieperiodes. Dit doelgroep advies is – rekening houdend met wensen en motieven van deze groepen, hun mediagedrag en productiviteitsleer – uitgewerkt in productverbeteringen, advies voor betekenisvolle samenwerkingspartners en een communicatie- en promotieadvies. 

"Miljoenenlijntje wordt leukste uitje van Limburg"

Uitgevoerd door: ZKA, gecerticifeerd Adviseur.Adviesproduct  sauna en wellness

Sauna- en Wellness Nederland wilde de leefstijldata praktisch toepasbaar maken op bedrijfsniveau, zodat ondernemers hun bedrijfsvoering daadwerkelijk konden optimaliseren met behulp van de leefstijlsegmentatie.

Vraag:
Hoe kan ik mijn bedrijfsvoering als sauna- en wellnessondernemer optimaliseren met behulp van leefstijlen?

Werkwijze en resultaat:
We ontwikkelden een opmaat adviesproduct voor sauna en wellness-ondernemers:

 • Aanbodaudit op basis van leefstijlen
 • Vraaganalyse met specifiek sauna-bezoekersonderzoek
 • Advisering op basis van vraag, aanbod, omgeving en concurrentie-analyse

Voor drie sauna- en wellnessondernemers in Nederland passen wij deze methodiek momenteel toe.

Uitgevoerd door: Bureau Ruimte & Vrijetijd, gecertificeerd Adviseur.


Middelgroot attractiepark Midden-Nederland 

Opdrachtgever: De ondernemer van een middelgroot attractiepark in Midden-Nederland.

Vraag:                       
Hoe kunnen wij beter inspelen op de wensen van onze doelgroep teneinde te komen tot continuïteit en groei?


Antwoord:
         
Geanalyseerd is wat de leefstijlprofielen zijn van de huidige bezoekers en de potentiële bezoekers in de regio. Op basis hiervan is een advies gegeven voor de focusgroep(en) voor de toekomst. Rekening houdend met wensen en behoeften van deze groepen is een advies opgesteld voor verbeteringen van het product (o.a. ruimtelijke uitstraling, meer flexibele horeca en meer aandacht souvenirs) om zo te komen tot een hogere waardering, meer bestedingen en tevens minder kosten. Ook zijn aanbevelingen gedaan over de marketinguitingen, zowel via internet als op het park.  

Uitgevoerd door: ZKA, gecerticifeerd Adviseur.


Beleidsadvies gemeente Nuenen c.a.

De gemeente Nuenen c.a. en de verenigde ondernemers willen zich sterker profileren op het gebied van de vrijetijdseconomie.

Vraag:
Welke leefstijlconsumenten zijn geïnteresseerd in Van Gogh? En met welke vrijetijdsproducten kan je op deze doelgroepen inspelen en wat levert dat op aan extra bezoeken en bestedingen?

Werkwijze en resultaat:
We hebben een vraag-aanbodanalyse uitgevoerd én een postcode-analyse van bezoekers aan museum Vincentre. Dit heeft geresulteerd in:

 • Een keuze voor doelgroepen;
 • Verbeelding van kansrijk aanbod voor deze doelgroepen;
 • Inschatting effect op de vrijetijdseconomie (omzet en werkgelegenheid)

Uitgevoerd door: Bureau Ruimte & Vrijetijd, gecertificeerd Adviseur.Kanskaarten leisure en verblijf Hoek van Holland 

Een publiek-private gebiedsontwikkelingsopgave met de deelgemeente en projectontwikkelaar KSR voor de ontwikkeling van leisure en verblijf.


Vraag
:
Welke ontwikkelingen zijn kansrijk en wenselijk voor de ontwikkeling van Hoek van Holland tot een aantrekkelijke vier seizoenenbadplaats?

Werkwijze en resultaat:
Leefstijlanalyse, marktanalyse, lokatieanalyse en een aantal belangrijke processtappen hebben geleid tot:

 • Kansrijke locaties voor ontwikkelingen
 • Kansrijke product-marktcombinaties op het gebied van leefstijlen
 • Concrete visie op de ontwikkeling van Hoek van Holland, inclusief de publieke opgave

De deelraad van Hoek van Holland heeft de visie en de kansenkaarten formeel vastgesteld. Dit vertalen we naar een concreet bidbook voor de markt. 

Uitgevoerd door: Bureau Ruimte & Vrijetijd, gecertificeerd Adviseur.
Ontwikkellocaties grote gemeente Noordvleugel Randstad 

Opdrachtgever: Een projectmanager van een aantal ontwikkellocaties van een grote gemeente in de Noordvleugel van de Randstad.

Vraag:                        
Welke dagrecreatieve voorzieningen moeten er in een verder te ontwikkelen stadsdeel komen?

Antwoord:               
Gekeken is wat de leefstijlen van de inwoners van de hele stad zijn alsmede van de huidige en toekomstige inwoners van het stadsdeel. Op basis van inzicht in de samenstelling van de bevolking en hun recreatiegedrag en -voorkeuren is een samenhangend programma van dagrecreatieve voorzieningen opgesteld. Dit is vertaald in een programma van eisen en een advies voor de ruimtelijke inpassing.

Uitgevoerd door: ZKA, gecerticifeerd Adviseur.


Zwembad in Noord-Holland met regio functie 

Opdrachtgever: De directeur van een zwembad in Noord-Holland dat een regionale functie heeft.

Vraag:
Op welke manier kunnen de diverse doelgroepen het beste benaderd worden, zowel qua type activiteiten als in marketing?

Antwoord:
Voor de opdrachtgever is een interessante analyse gemaakt van de leefstijlprofielen van de frequente bezoekers van het bad (zwemles, doelgroepen, etc.). Rekening houdend met wensen en behoeften van deze groepen is een advies opgesteld voor verbeteringen van de marketing en activiteiten voor de diverse doelgroepen.  Ook hebben we aanbevelingen gedaan voor verbetering van de website en de marketing en richting de doelgroepen (o.a. social media). Tot slot adviseerden we de inrichting van het bad meer af te stemmen op de twee belangrijkste doelgroepen.

Uitgevoerd door: ZKA, gecerticifeerd Adviseur. 

Onderwijs

Er werken veel scholen met de producten van RIC. Hieronder een kleine selectie van opdrachten die uitgevoerd zijn onder leiding van toeristische hogescholen. Informatie over MBO vindt u hier.

 • Heldense Bossen | Uitgevoerd door: NHTV Hogeschool Breda
 • Kienehoef  | Uitgevoerd door: NHTV Hogeschool Breda
 • Maaspark Boschmolenplas | Uitgevoerd door: NHTV Hogeschool Breda
 • Sportservice Overijssel | Uitgevoerd door: Saxion Hogeschool
 • Coda – Apeldoorn | Uitgevoerd door: Saxion Hogeschool
 • Van der Valk – Amersfoort | Uitgevoerd door: Saxion Hogeschool
 • Gemeente Enschede | Uitgevoerd door: Saxion Hogeschool
 • Polysport Dieren | Uitgevoerd door: Saxion Hogeschool
 • Project Pu du Foy in Polen | Uitgevoerd door: Saxion Hogeschool
 • Dru fabriek Ulft | Uitgevoerd door: Saxion Hogeschool
 • Gelders landschap en kastelen | Uitgevoerd door: Saxion Hogeschool
 • Online zoekgedrag en social media van de Brabantse toerist (CVO) Uitgevoerd door: NHTV Hogeschool Breda
 • Het beslissingsgedrag van dagrecreanten in Noord- Brabant (CVTO) Uitgevoerd door: NHTV Hogeschool Breda