Recreantenatlas Dagrecreatie

Recreantenatlas Dagrecreatie

In deze Recreantenatlas maakt u kennis met de zeven belevingswerelden voor dagrecreatie. U kunt hem bestellen als losse map of als aanvulling op uw Recreantenatlas voor verblijfsrecreatie.


De onderwerpen die naar voren komen zijn:

  • Van recreëren naar beleven
  • Na verblijfsrecreatie, nu ook dagrecreatie onderzoek
  • Wat is belevingsonderzoek
  • De details van het onderzoek voor dagrecreatie
  • Het onderzoeksmodel: het BSR® model
  • Het BSR® model voor dagrecreatie
  • De zeven belevingswerelden
  • Inzicht in ruim 110 dagrecreatie activiteiten, welke dagrecreant doet wat


In juli 2010 is aan de respondenten die hebben deelgenomen aan het CVTO jaaronderzoek (van NBTC-NIPO Research, www.nbtcniporesearch.nl), dat in november 2009 is gehouden, een aanvullende vragenlijst (opgesteld door The SmartAgent Company, www.smartagent.nl) voorgelegd. Het CVTO of Continu VrijeTijds Onderzoek stelt aan een landelijke steekproef van 85% van 5000 consumenten in Nederland (tussen 0 en 80) vragen over hun activiteiten in de vrije tijd. Daarbij komen vooral participatie, frequentie, bestedingen aan de activiteit zelf en beschrijving van de recreanten aan bod. In de aanvullende vragenlijst is vooral ingegaan op wensen, motieven en interesses van de recreanten.