Nieuwe Natuurwet

Nieuwe natuurbeschermingswet

Recreatie vindt voor een belangrijk deel plaats in de natuur, zowel voor recreatie vanuit de woonsituatie als recreatie vanuit een verblijfsituatie. Daarmee voorziet natuur in een grote recreatieve behoefte.

Op dit moment wordt de regel gehanteerd dat 'recreatie alleen in de natuur is toegestaan, mits geen aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht'. Het alternatief van RECRON is dat 'recreatie altijd in de natuur mag, tenzij aantoonbare schade aan de natuur wordt toegebracht'. Niet iedere verandering in de natuur is gelijk aan schade. In goed overleg moet worden vastgesteld welke veranderingen acceptabel zijn, voor alle betrokken partijen.

Lees meer op: Regiegroep Recreatie en Natuur

Wat doet RECRON aan Regeldruk?