Ondernemingsdossier

Het Ondernemersdossier stopt per 7 augustus. Wat betekent dit voor u?

Het Ministerie van Economische Zaken heeft besloten te stoppen met het aanbieden van het Ondernemingsdossier. Vanaf 2011 konden ondernemers op dit digitale platform een dossier bijhouden om te voldoen aan wetten en regels en dit delen met toezichthouders.

Met het toetreden van marktpartijen die vergelijkbare diensten aanbieden, besluit Economische Zaken dat het onderdeel ‘Dossier op Orde’ door de markt is overgenomen. Daarom wordt dit deel geheel uitgefaseerd.

Wat betekent dit voor u?

Wat is het Ondernemingsdossier?

Ondernemers zijn veel tijd en geld kwijt om aan de regels te voldoen. Steeds dezelfde informatie aanleveren bij verschillende overheden, ingewikkelde en moeilijk te begrijpen regels, het zijn veel gehoorde klachten die vaak tot irritaties leiden.

Een Ondernemingsdossier helpt u als recreatieondernemer om makkelijker aan de regels en verplichtingen van de overheid te voldoen. In uw Ondernemingsdossier heeft u een overzicht van de regels en verplichtingen die de overheid aan uw onderneming stelt. Ook heeft u alle relevante informatie op een overzichtelijke en duidelijke manier bij elkaar. Online, dus overal bereikbaar.

Maak nu uw eigen Ondernemingsdossier aan zodat u direct profiteert van de voordelen.


Maak nu uw Ondernemingsdossier aan

Hulp nodig? 
Neem contact op met uw regiomanager.

MijnOndernemingsdossier

Factsheet Ondernemingsdossier

Download hier de factsheet Ondernemingsdossier

Filmpje Ondernemingsdossier

Wie hebben zitting in het Beraad Ondernemingsdossier

In het Beraad Ondernemingsdossier hebben zitting:

 • Mevr. drs. A.Th.B. Bijleveld, Commissaris van de Koningin provincie Overijssel, voorzitter
 • Dhr. mr. M.N. Tap, secretaris Verenigingszaken RECRON/directeur RECRON Service
 • Dhr. L. J. H. M. van der Grinten, algemeen directeur Koninklijke Horeca Nederland
 • Dhr. J. Voetman, algemeen directeur Nederlandse Rubber- en Kunststofindustrie
 • Dhr. drs. C. J. G. M. de Vet, directieraadslid Vereniging Nederlandse Gemeenten
 • Mevr. drs. M. A. van Hees, wethouder Gemeente Enschede
 • Dhr. mr. A. H.P. van Gils, gemeentesecretaris /algemeen directeur concern gemeente Rotterdam
 • Dhr. mr. drs. J. H. J. Konst, gedeputeerde Provincie Friesland
 • Mevr. mr. J. Thunnissen, Inspecteur-generaal Inspectie Verkeer en Waterstaat, Vrom inspectie
 • Dhr. drs. C. Oudshoorn, directeur Beleid VNO – NCW/ MKB Nederland
 • Mevr. dr. L. M. N. Kroon, directeur regeldruk en ICT beleid i.o., ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie