Belangenbehartiging in Europees Verband

Belangenbehartiging in Europees Verband

RECRON behartigt ook uw belangen in Europees verband. Veel van de wetgeving waarmee recreatieondernemers te maken hebben komt uit Brussel. Door reguliere contacten met onder meer brancheorganisaties uit andere landen, binnen de Commissie Europa van MKB-Nederland en direct  bij de Europese Commissie, is RECRON op de hoogte over deze ontwikkelingen en kan het waar nodig het wetgevingsproces bijsturen.