EFCO & HPA

RECRON-leden, binnen de bedrijfsgroep Kampeer- en Bungalowbedrijven, worden automatisch vertegenwoordigd in de Europese koepel EFCO & HPA via hun nationale lidmaatschap.  Dit betekent dat uw RECRON-lidmaatschap  ervoor  zorgt dat uw zakelijke belangen worden vertegenwoordigd op Europees niveau. De belangen van onze sector/industrie worden daardoor versterkt en worden in aanmerking genomen.
RECRON was 30 jaar geleden een van de mede-oprichters van EFCO & HPA.

Sterker door samen te werken

EFCO & HPA is het vertegenwoordigend orgaan van de kampeersector op Europees niveau. Aangesloten zijn  23 Europese landen, waaronder 19 EU-lidstaten en vier niet-EU-landen.
Allen zijn verenigingen van verblijfsrecreatiebedrijven en samen vertegenwoordigt de EFCO & HPA meer dan 23.000 vakantieparken in heel Europa. 

Doelstelling

De doelstelling van EFCO & HPA is het bevorderen en behartigen van de belangen van de kampeersector door middel van vertegenwoordiging bij de Europese autoriteiten (Europese Raad, Commissie en Parlement). Uitwisseling van Europese ervaringen wordt erg gewaardeerd.

Doel

Het doel is ervoor te zorgen dat de belangen van de sector worden begrepen en worden meegenomen in de belangrijke Europese besluitvormingsprocessen.