Over RECRON

RECRON, de Vereniging van Recreatieondernemers Nederland, streeft naar een  optimaal ondernemersklimaat in de recreatiebranche en behartigt de collectieve en individuele belangen van de haar leden. RECRON is opgericht in 1969 en telt momenteel ruim 2.000 leden. 86% van de werknemers in de branche is werkzaam bij RECRON-leden. De organisatie RECRON vertegenwoordigt circa 85% van de omzet binnen de recreatiebranche.

Bestuur en directie

Ledenraad

Missie, visie, kernwaarden

Bedrijfsgroepen

Regio's

Jong RECRON

RECRON publicaties

EFCO & HPA