Werken in de branche

Werken in de branche

Cursussen en opleidingen volgen via KIKK
KIKK (zie www.kikk-recreatie.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken die in de CAO zijn vastgelegd. Via KIKK kunnen cursussen en opleidingen worden gevolgd en worden tegemoetkomingen in de sector verstrekt. Sociale partners hebben afgesproken dat maximaal 1% van de loonsom door werkgevers en werknemers aan KIKK wordt afgedragen. Beiden betalen 50%. Het bestuur bestaat uit vertegenwoordigers van RECRON en de bonden.

Wat betekent het voor werkgevers en werknemers?

De activiteiten van KIKK zijn ontdekt door vele werkgevers en vele werknemers. Een greep hieruit:

  • opleidingstrajecten en subsidies in het kader van deels werken en deels leren  (zogenaamde bbl-trajecten);
  • ontwikkelen van handboeken en digitale naslagwerken voor ondernemers;
  • een onderzoek naar het imago van de branche: het werven en behouden van goed personeel heeft alles te maken met beeldvorming en uitstraling;
  • gebruik maken van een loopbaaninstrument voor de werknemer die zich wil blijven ontwikkelen in de branche, maar geen goed zicht heeft op de mogelijkheden en eigen capaciteiten. Het geeft ook de werkgever de nodige tools om een gesprek aan te gaan;
  • groot cursusaanbod met subsidiemogelijkheden.

Vooral het grote cursusaanbod is opvallend: management en leidinggeven, preventietrainingen, ontvangst, vaktechnieken, recreatieactiviteiten, groen,  sport en wellness.

www.kikk-recreatie.nl