Vitale recreatiesector

Vitale recreatiesector

RECRON zet zich in om de kwaliteit van de Nederlandse recreatiesector te verhogen. Zowel door innovatie in de sector te stimuleren als door haar invloed in Den Haag te laten gelden. Onder deze rubriek vindt u een aantal dossiers waar RECRON over meepraat om de vitaliteit in de sector te bewaken.