Onrechtmatige bewoning

Onrechtmatige bewoning

RECRON stimuleert innovatie onder haar leden om daarmee in te spelen op de veranderende vraag van de consument. Juist permanente bewoning maakt deze  innovatie moeilijk. Daarom is RECRON tegen permanente bewoning.

Van onrechtmatige bewoning van recreatiewoningen is sprake wanneer het woongebruik in strijd is met de bestemmingvoorschriften van de recreatieve bestemming. Hierbij gaat het vooral om het negeren van de seizoensgebondenheid van het verblijf in de recreatiewoning.

Voorjaar 2011 heeft de minister van Infrastructuur en Milieu besloten om de bewoners die voor 31 oktober 2003 in hun recreatiewoning zijn getrokken onder voorwaarden een persoonsgebonden vergunning verlenen, zodat zij hier rechtmatig kunnen verblijven.

RECRON steunde het voorstel omdat het de minst slechte oplossing is om af te komen  van de historisch gegroeide situatie van permanente bewoning op vakantieparken. Op termijn sterft dit fenomeen uit.