Uitponding

Uitponding

RECRON onderkent het belang van uitponding indien de bedrijfsmatige exploitatie van de recreatiegrond wordt gewaarborgd zodanig dat er sprake
blijft van daadwerkelijk recreatief gebruik anders dan als hoofdverblijf.

Uitponden is het al dan niet gefaseerd geheel of gedeeltelijk te gelde maken van bezit. Hierbij kan het gaan om een enkele kavel op een bestaand recreatieterrein dan wel om het gehele terrein waarbij de oorspronkelijke bedrijfsmatige exploitatie van de grond al dan niet wordt geëindigd.

 Algemene informatie over uitponding