Europese fondsen 2014-2020

Europese fondsen 2014-2020

Het regionaal beleid van de Europese Unie is vastgelegd in de Europa 2020 strategie. Om de doelstellingen uit dit beleid te halen is geld beschikbaar. De structuurfondsen zijn bedoeld om deze doelstellingen op regionaal niveau te halen door bepaalde activiteiten mede te financieren.

De voor RECRON relevante doelstellingen zijn:

  • Regionaal concurrentievermogen en werkgelegenheid gericht op alle regio’s.
  • Europese territoriale samenwerking gericht op alle regio’s in de Europese Unie ter vergroting van de onderlinge samenwerking over de landsgrenzen.
  •  Investeringen in toegankelijke toeristische infrastructuur


Eind 2012, begin 2013 wordt er definitief besloten over welke economische sectoren in aanmerking komen voor cofinanciering tijdens de periode 2014-2020. De  Rijksoverheid en de provincies moeten het mogelijk maken om de Europese structuurfondsen in te kunnen zetten ook voor projecten die de gastvrijheidssector bevorderen.

Nieuwsberichten Europees Verband