Nieuwe arbeidstijdenrichtlijn

Nieuwe arbeidstijdenrichtlijn

De Europese Commissie is bezig met het herzien van de Werktijdenrichtlijn. Dit heeft mogelijk ernstige consequenties voor de camping- en vakantieparken-sector in Nederland, omdat de Europese Commissie de regels rondom de oproeptijd wil aanpassen. Oproeptijd waarin niet gewerkt is zou moeten gelden als werktijd.

Wat RECRON betreft is het verstandig omgaan met oproeptijd en de mogelijkheid om een beroep te doen op de opt-out op Europese wetgeving de sleutel voor het succesvol opereren van vakantieparken in Europa in de toekomst. Maatregelen die de effectiviteit van de bedrijfstak verminderen juist ten tijde van een economische crisis, zullen niet alleen de sector benadelen, maar er tevens voor zorgen dat een vakantie komt te liggen buiten het bereik van een groot aantal burgers van wie velen juist een vakantie verdienen. Evenzeer verontrust ons dat veranderingen in de Werktijdrichtlijn schadelijke effecten kunnen hebben op de werkgelegenheid.

RECRON vraagt de Nederlandse en Europese politici om maatregelen te ondersteunen die recreatieondernemers helpen om flexibel om te gaan met de oproeptijd.

Nieuwsberichten Europees Verband